Nieuw onderzoek naar PFOA en GENX

0
918

ALBLASSERWAARD – Er komt nieuw onderzoek naar de aanwezigheid van PFOA en GENX in moestuinen in Papendrecht, Dordrecht, Sliedrecht en Molenlanden. Het onderzoek moet meer duidelijkheid geven over de risico’s van het eten van producten uit eigen tuin.

De onderzoekers verzamelen monsters van groente en fruit, sloot- en regenwater en de bodem. Met de nieuwste technieken kijken zij of PFOA en GenX zich hierin bevinden. Deze stoffen behoren beide tot de groep PFAS.

Advies
‘Uit nieuwe inzichten blijken PFAS al bij lagere concentraties schadelijke effecten te kunnen hebben, zo meldt de gemeente Molenlanden in een raadsinformatiebrief. ‘De gezondheidskundige grenswaarde voor PFAS in voedsel is daarom onlangs circa 20 keer lager geworden.’

‘Dat heeft ook geleid tot een aangescherpt advies voor eten uit (moes)tuinen in de omgeving van Chemours/DuPont. In juni 2021 adviseerde het RIVM om binnen 1 kilometer van de fabrieksschoorstenen van Chemours niet uit eigen moestuin te eten. Voor moestuinen verder weg kon het RIVM op basis van de beschikbare gegevens nog geen nieuw advies geven. Daarvoor is nieuw onderzoek nodig. Tot die tijd adviseert de GGD uit voorzorg om 1 tot 4 kilometer van de fabriek het eten uit eigen tuin te matigen: niet te vaak, niet teveel’, vervolgt de brief.

Monsters
Om tot een nieuw advies en duidelijkheid voor de inwoners van de gemeenten Papendrecht, Molenlanden, Sliedrecht en Dordrecht te komen, start nu een uitgebreider moestuinonderzoek in een groter gebied. Er worden van 23 soorten gewassen in totaal zevenhonderd monsters uit moestuinen en volkstuincomplexen geanalyseerd.

In 2017 is ook onderzoek gedaan; toen lagen de concentraties PFOA en GenX zo laag, dat ze met de toenmalige technieken niet gemeten konden worden. Door nieuwe technieken is dit nu wel mogelijk. ‘Het streven is om voor het nieuwe moestuinseizoen 2022 duidelijkheid te hebben over eten uit eigen tuin in de omgeving van Chemours/DuPont.’

Officieel verzoek tot Europees verbod álle PFAS-stoffen
De samenwerkende gemeenten vinden dat PFAS zoals PFOA en GenX niet thuishoort in onze leefomgeving. Daarom maken zij zich al lange tijd hard om de uitstoot naar nul terug te brengen. Tegelijkertijd is ook een structurele aanpak bij de bron noodzakelijk en het meest effectief. Daarom vinden de gemeenten het goed nieuws dat Nederland met vier andere landen een officieel verzoek heeft ingediend voor een Europees verbod op álle schadelijke PFAS-stoffen.