Weekendafsluitingen A15 Papendrecht – Sliedrecht

0
925

PAPENDRECHT – Voor het afronden van de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht staan twee weekendafsluitingen richting Gorinchem gepland. Deze zijn van vrijdag 13 augustus 22.00 uur tot maandag 16 augustus 05.00 uur en van vrijdag 20 augustus 22.00 uur tot maandag 23 augustus 05.00 uur.
De A15 richting Gorinchem is dan afgesloten tussen knooppunt Ridderkerk-Zuid en oprit (25) Sliedrecht-Oost.

Omleidingsroutes weekendafsluitingen A15 richting Gorinchem.
Tijdens deze twee weekendafsluitingen wordt verkeer richting Gorinchem bij knooppunt Ridderkerk-Zuid omgeleid via de:
• A20, A12, A2 en A27 of de
• A16, A59 en A27

Weggebruikers moeten rekening houden met 20 minuten extra reistijd.
Omleiding ter plaatse van verkeer in de omgeving. Gele borden geven de omleidingsroutes aan.
Omleiding van vervoer met gevaarlijke stoffen via de A20, A12, A2 en de A27.

Met de hulpdiensten zijn afspraken gemaakt over de bereikbaarheid.
In overleg met de wegbeheerders in de regio worden de verkeerslichten op de drukste routes tijdens de weekendafsluitingen tijdelijk aangepast voor een betere doorstroming.

De planning kan wijzigingen door onvoorziene omstandigheden. Kijk op www.n3werkzaamheden.nl voor actuele informatie over deze werkzaamheden, de afsluitingen en omleidingen.

Verbreding A15 Papendrecht-Sliedrecht
Op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht staat structureel file in de spits. Daardoor ontstaat ook drukte op de gemeentelijke en provinciale wegen. Met een uitbreiding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht met één rijstrook verbetert de doorstroming van het verkeer.

Tijdens de afgelopen twee weekendafsluitingen is de extra rijstrook tussen Sliedrecht-West en Papendrecht-N3 aangelegd en is dit deel van de A15 (richting Rotterdam) voorzien van nieuw asfalt. De nieuwe rijstrook, een zogeheten weefvak met vluchtstrook, is nog niet open voor verkeer. Komende weken zijn er nog werkzaamheden, onder meer aan de portalen en de signalering.

Tussen Papendrecht-N3 en Sliedrecht-Oost (richting Gorinchem) is een permanente derde rijstrook aangelegd met vluchtstrook aan. De bestaande spitsstrook tussen Papendrecht en Sliedrecht-West komt hierbij te vervallen. De extra rijstroken komen in de (midden)bermen van de weg en blijven binnen de huidige contouren van de weg en geluidschermen. De geluidschermen blijven op dezelfde plaats staan als nu en houden dezelfde hoogte.

Forse opgave
Rijkswaterstaat past de komende jaren in en rond de Drechtsteden het huidige wegennet aan om files te verminderen. Denk hierbij onder andere aan de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht en de nieuwe aansluitingen van de A16 en A15 op de N3. Daarnaast zijn het groot onderhoud aan de N3 en de renovatie van de Wantijbrug onderdeel van de opgave van Rijkswaterstaat om de komende jaren de bestaande infrastructuur te vervangen en renoveren. Veel bruggen, viaducten, sluizen en tunnels stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Het verkeer is sindsdien enorm toegenomen en vrachtwagens zijn zwaarder geworden. Door renovatie of vervanging werkt Rijkswaterstaat aan de infrastructuur voor de komende generatie(s). Daarbij wordt gebruik gemaakt van slimme en duurzame technieken. Rijkswaterstaat werkt bij deze onderhoudsopgave samen met bijvoorbeeld provincies, gemeenten en marktpartijen.