Verbreding A15 Papendrecht-Sliedrecht is af

0
512

Foto: aangeleverd

REGIO – Vrijdagmorgen 27 augustus is het weefvak van de A15 tussen Sliedrecht-West en Papendrecht opengesteld. Verkeer richting Rotterdam heeft er nu ook een extra rijstrook bij. Afgelopen maandag is de extrarijstrook tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost al opengesteld. Daarmee is ook de spitsstrook komen te vervallen. De verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht is hiermee op een aantal restpunten na gereed.

Over een lengte van ruim 12 km is er onder meer nieuwe fundering en asfalt aangebracht en zijn er nieuwe verlichting en nieuwe portalen met bewegwijzering en matrixborden geplaatst. Om de hinder te beperken waren de maandenlange voorbereidingen vooral ’s nachts buiten het verkeer om en waren de volledige wegafsluitingen in weekenden tijdens de zomerperiode gepland. In totaal waren er vier weekendafsluitingen van de A15 nodig, twee richting Rotterdam en twee richting Gorinchem.

De komende weken vinden er nog een aantal afrondende werkzaamheden plaats zoals het plaatsen van de geleiderail en een deel van de openbare verlichting. Tijdens deze werkzaamheden blijft de A15 open. Er geldt in beide richtingen nog wel een aangepaste maximum snelheid van 90 km/uur. Naar verwachting zijn deze laatste werkzaamheden eind september gereed.

De verbreding van de A15 zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer, met name in de spits. Tussen Papendrecht en Sliedrecht staat structureel file in de spits. Daardoor ontstaat ook drukte op de gemeentelijke en provinciale wegen. Met een uitbreiding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht met 1 rijstrook verbetert de doorstroming van het verkeer.

Tussen Sliedrecht-West en Papendrecht/N3 is een extra rijstrook aangelegd. Dit is een weefvak met vluchtstrook. Tussen Papendrecht/N3 en Sliedrecht-Oost is een permanente derde rijstrook met vluchtstrook aangelegd. De spitsstrook tussen Papendrecht en Sliedrecht-West is hiermee vervallen. De extra rijstroken liggen binnen de bestaande contouren van de weg en de geluidschermen. De geluidschermen blijven op dezelfde plaats staan en houden dezelfde hoogte.

Bron: Rijkswaterstaat