Chemours pleegt groot onderhoud aan fabrieken

0
522
Foto: Hans Hulswit

Foto: Hans Hulswit

DORDRECHT – Chemours zal vanaf 6 september groot onderhoud plegen aan zijn fabrieken aan de Baanhoekweg in Dordrecht. Tijdens deze driejaarlijkse onderhoudsstop worden de fabrieken uitvoerig gecontroleerd en gereviseerd, en worden er wettelijk verplichte keuringen verricht. Ook zullen de werkzaamheden beginnen die gericht zijn op de tweede fase van het programma voor de vermindering van de emissie van gefluorideerde organische stoffen. Voor de grootschalige onderhoudsoperatie, die naar verwachting tot halverwege november duurt, zullen verschillende productieprocessen worden uitgeschakeld. De installaties voor waterzuivering blijven continu in bedrijf.

Om al dit werk tegelijk te kunnen uitvoeren, zullen er in deze periode tot zo’n 750 extra personen van verschillende aannemingsbedrijven op het terrein aanwezig zijn. Hoewel de extra aanwezigheid is verspreid over de gehele periode, zou dit op momenten kunnen leiden tot extra drukte op de Baanhoekweg. Chemours tracht die te beheersen met een verkeers- en parkeerplan en de aanwezigheid van verkeersregelaars op de parkeerterreinen.

An Lemaire, Site Leader van Chemours Dordrecht: “De onderhoudsstop is een zeer belangrijk onderdeel van onze productie. Het biedt ons de kans om alles na te lopen en waar nodig te vervangen. Bovendien kunnen we in één keer veel werkzaamheden verrichten voor ons doel om – na de reductie van de emissie van GenX-stoffen – ook de emissie van andere gefluorideerde organische stoffen met minimaal 99% te verminderen. We vinden het belangrijk dat de impact van onze activiteiten op onze omgeving zo klein mogelijk is, zowel tijdens de dagelijkse productie, als ook tijdens deze onderhoudsstop.”