De Week van Lezen en Schrijven

0
734

PAPENDRECHT – Lezen en schrijven; we komen er allemaal dagelijks mee in aanraking maar toch is het niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom vindt van 6 t/m 12 september de Week van Lezen en Schrijven plaats.

Tijdens deze week wordt er landelijk aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid in Nederland. De Bibliotheek AanZet zet zich ervoor in dat iedereen kan meedoen in onze snel veranderende samenleving. Met cursussen, workshops, inloopspreekuren en meer. Dit doen ze het hele jaar door. Maar tijdens de Week van Lezen en Schrijven besteden ze er extra aandacht aan.

Grote impact
Laaggeletterdheid is tegenwoordig een enorm sociaal, maatschappelijk en economisch probleem. Zo’n 2,5 miljoen volwassen in Nederland ervaren problemen met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon. Dat maakt meedoen in onze samenleving een grote uitdaging, met problemen op het gebied van geld, werk, gezondheid en gezinsleven als gevolg. De persoonlijke en maatschappelijke impact is groot, want: laaggeletterdheid raakt iedereen.

Minder leesplezier
En het probleem beperkt zich niet alleen tot de volwassenen. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat steeds meer kinderen het risico lopen om laaggeletterd te worden, omdat ze opgroeien in een taalarme omgeving. Ook komt naar voren dat leesvaardigheid onder jongeren daalt. Jongeren lezen minder vaak langere teksten en hun leesvaardigheid gaat achteruit. Dat heeft gevolgen voor hun functioneren op school en in de samenleving. Daarnaast gaat het leesplezier jongeren achteruit. Nederlandse jongeren lezen steeds minder vaak en met steeds minder plezier. Ze lezen weliswaar volop korte tekstjes – berichten op hun smartphone of samenvattende stukjes in schoolboeken – maar besteden minder tijd aan ‘diep lezen’.

Meedoen in de samenleving
Maurice de Greef, leerstoelhouder van de UNESCO leerstoel aan de Vrije Universiteit Brussel en expert op het gebied van laaggeletterdheid, onderstreept: “Door een structurele voorziening voor de aanpak van laaggeletterdheid zien we dat veel inwoners een betere plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt krijgen. Zo’n 40-60% van de deelnemers krijgt een betere ervaren gezondheid en is actiever in de omgeving. Een derde gaat een baan zoeken of functioneert beter op de arbeidsmarkt. Op de langere termijn zien we dat arbeidsproductiviteit omhoog gaat en kosten van gezondheidszorg dalen.”

Speciale taalactiviteiten
De bibliotheek AanZet zet naast bestrijding, ook nadrukkelijk in op preventie van laaggeletterdheid, met een breed aanbod voor kinderen en jongeren. Deze inzet draagt bij aan het voorkomen van laaggeletterdheid. Men wordt uitgenodigd om de Bibliotheek AanZet te bezoeken en deel te nemen aan onze speciale taalactiviteiten. Tijdens de Week van Lezen en Schrijven ontvangen deelnemers van taalactiviteiten een notitieboekje en een Welkom Pas, waarmee ze gratis toegang tot internet krijgen in de bibliotheekvestigingen en mogen hiernaast ook vijf keer per jaar gratis een boek lenen.