Gemeente heeft extra geld voor ondernemers

0
399

Foto: gemeente Papendrecht

PAPENDRECHT – Het college van Burgemeester & Wethouders heeft geld uit Den Haag gekregen om het verlies aan inkomsten tijdens de coronacrisis te compenseren. Een deel van dit bedrag gaat naar lokale ondernemers om ze te steunen in deze zware periode.

De afgelopen periode hebben veel lokale ondernemers het zwaar gehad. Ondernemers werden geconfronteerd met een sterk gedaalde omzet of werden zelfs gedwongen hun onderneming (tijdelijk) te sluiten. Nu de beperkende maatregelen van de Coronacrisis stapsgewijs worden afgebouwd, kijkt Papendrecht vooruit. Het college trekt daarom extra geld uit voor ondernemers en bedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis om ze een steun in de rug geven.

Elke gemeente in Nederland heeft van het Rijk een compensatiebedrag ontvangen om het verlies aan inkomsten door de crisismaatregelen te compenseren. Papendrecht vindt het belangrijk om niet alleen te compenseren, maar ook te investeren in de lokale economie. Een deel van het compensatiebedrag, maximaal 210.000,- euro, wordt daarom ingezet voor de versterking van het lokale ondernemerschap. Samenwerking, kennisdeling en investeren in het (toekomstige) ondernemerschap vormt de leidraad.

Wethouder Economie, Pieter Paans: “We zien dat ondernemers zwaar hebben geleden en nog steeds lijden onder de coronacrisis. Natuurlijk konden en kunnen zij een beroep doen op allerlei landelijke regelingen. Deze regelingen waren vooral ontwikkeld om de vaste lasten tijdens de crisismaatregelen te verlagen en zoveel mogelijk de werkgelegenheid te behouden. Wij willen daar bovenop iets extra’s doen om binnen onze mogelijkheden de economie te stimuleren. De stimuleringsmaatregelen die we daarom nu voorstellen, zijn vooral bedoeld om het lokale ondernemerschap te ondersteunen bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering.

De afgelopen tijd was er geregeld contact tussen de Papendrechtse ondernemers en de gemeente.

Maatregelen
De eerste actie om te investeren in de lokale economie gaat deze week van start. Ondernemers komen vanaf deze week in aanmerking voor een eenmalige bijdrage. Deze bijdrage is bedoeld als compensatie voor de kosten voor het inwinnen van advies en voor het nemen van maatregelen om de bedrijfsvoering te verbeteren, zodat de onderneming in de toekomst stabieler en beter functioneert. Ook de ondernemersverenigingen in Papendrecht kunnen in aanmerking komen voor een ondersteuningsbijdrage. Voor vragen of een overzicht van alle maatregelen die staan beschreven in het Stimuleringsplan Economie kunnen ondernemers terecht bij de accountmanagers van de gemeente of kijken op www.papendrecht.nl/ondernemers