Goede opkomst bij inloopavond woningbouwplan Veerpromenade

0
577

Foto: gemeente Papendrecht

PAPENDRECHT – Op de lege plek naast het gemeentehuis, waar voorheen het Van der Kevie pand stond, wil de gemeente een beeldbepalend gebouw laten ontwikkelen met ongeveer 30 appartementen en een commerciële plint. Speciaal voor omwonenden werd afgelopen dinsdag een inloop georganiseerd.

De avond startte om 18:00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Er werd uitleg gegeven over de plannen en hoe de verdere procedure er uit ziet. Over en weer werd er geluisterd naar elkaar. Bij enkele omwonenden was de emotie hoog. Zij gaven aan dat zij bang zijn voor waardevermindering, voor windoverlast en minder zon op hun balkon. Ook was er emotie over het uitzicht dat zou veranderen. De gemeente zegt deze emoties te begrijpen en men wil proberen hier ook een invulling aan te geven. Alleen heeft de gemeente ook rekening te houden aan andere belangen, zo stelt men.

Omdat er momenteel veel vraag is naar woningen, wordt er in Papendrecht hard gewerkt om aan deze vraag te voldoen. Op het marktplein in het centrum van Papendrecht is er op de locatie van het oude Van der Kevie pand volgens het bestemmingsplan nog woningbouw mogelijk. Maar om op deze lege plek een haalbare ontwikkeling mogelijk te maken, passend bij de omgeving, is er een wijziging nodig van het bestemmingsplan. Het huidige bestemmingsplan gaat immers uit van 9 meter in plaats van de gewenste 30 meter die nodig zijn om het plan te kunnen realiseren.

Besluitvorming en planning
De gemeente wil graag op een open en zorgvuldige manier een beslissing nemen voor deze beeldbepalende locatie. De input van de informatieavond wordt daarom geïnventariseerd en aan de gemeenteraad voorgelegd. Naar verwachting worden in oktober de verder uitgewerkte plannen besproken. Mogelijk neemt de raad dan in november een besluit over de vorm waarin de lege ruimte ingevuld mag worden en of een nieuw bestemmingsplan opgesteld moet worden. Een nieuw bestemmingsplan zal dan naar verwachting rond de zomer van 2022 ter inzage worden gelegd. Direct omwonenden worden hiervan op de hoogte gesteld, zodat zij hun zienswijzen hierop kunnen indienen.

Meer informatie
Over het plan is nu ook al meer informatie te vinden op de website www.papendrecht.nl (bij de rubriek ‘Ruimtelijke Ontwikkelingen’ en dan ‘Nieuwbouwplannen’ onder de projectnaam ‘Veerpromenade’).