Laatste fase Merwehoofd in ontwikkeling

0
645

PAPENDRECHT – Op het braakliggende terrein aan de Slobbengorsweg, tussen het bruggetje naar de Eilandstraat en het Merwehoofd, wil Vorm Ontwikkeling gaan starten met de laatste fase van het Merwehoofd: Toren M. Omwonenden werden afgelopen donderdag 9 september via een webinar geïnformeerd over de plannen.

Over Toren M is in het verleden veel te doen geweest. Oorspronkelijk was het plan om een slanke toren te bouwen van 18 verdiepingen die uitkeek over de Merwede. Dat plan is niet doorgegaan. Volgens het huidige bestemmingsplan is een toren toegestaan van 45 meter hoog, met maximaal 43 appartementen. Maar tot op heden is ook die toren nog steeds niet gebouwd. Daar wil de ontwikkelaar van het gebied nu verandering in brengen, zodat het Merwehoofd eindelijk helemaal af is.

De architect heeft tijdens het webinar de eerste schetsen gepresenteerd. Het nieuwe plan van Vorm wordt iets lager dan volgens de geldende regels mogelijk is, namelijk 41 meter. Ook het aantal woningen wordt met 37 stuks kleiner dan toegestaan. De footprint van het gebouw krijgt een andere vorm en wordt een klein stukje opgeschoven, weg van de bestaande bebouwing. Daarvoor moet wel eerst het bestemmingsplan iets worden aangepast.

Gelijktijdig met de bouw van de toren wordt ook de openbare ruimte afgemaakt. De entree van de wijk ligt er nu nog rommelig bij, maar de bedoeling is ook dit netjes in te richten. In ieder geval zal de watergang flink worden vergroot en worden op de Slobbengorsweg snelheidsbeperkende maatregelen genomen. De gemeente gaat op korte termijn ook het speelterrein onderaan de dijk bij het Slobbengors upgraden. Daarover zullen omwonenden nog nader worden geïnformeerd.

Meer informatie
Over het plan is nu ook al meer informatie te vinden op de website www.papendrecht.nl.

Foto’s: gemeente Papendrecht