Coronasteun voor lokale cultuursector

0
366


Foto: aangeleverd
PAPENDRECHT – De gemeente geeft een duwtje in de rug van lokale cultuuraanbieders (groot en klein) zodat zij na een moeilijke periode een doorstart kunnen maken. De gemeente zet hiervoor steungelden van het Rijk in. In totaal is er een ton beschikbaar voor investeringen bij de culturele aanbieders, waarmee zij zich kunnen voorbereiden op de periode tijdens en na corona. Dit met het oog op een toekomstbestendige cultuursector in Papendrecht.

.
De meeste culturele organisaties kunnen slechts beperkt gebruik maken van landelijke regelingen. Corine Verver (wethouder cultuur) vertelt: “Wij zijn in de coronaperiode in nauw contact gebleven met cultuuraanbieders, groot en klein. Waar ondersteuning nodig was, hebben we dat geboden. Zo ontving een aantal organisaties steun van de gemeente in de vorm van huurcompensatie. Prioriteit lag bij het overeind houden van de lokale cultuursector. Iedereen hoopt op het einde van de crisis, maar de toekomst blijft onzeker.” Zij legt uit hoe de coronasteun zich nu richt op de toekomst.

Innovatie
“Om de coronaperiode te overbruggen, stimuleren wij innovatie. Wat is nodig om flexibel om te gaan met coronamaatregelen, als deze worden aangescherpt, danwel versoepeld?” Met de coronasteungelden van de gemeente kunnen cultuuraanbieders zich daarop voorbereiden. De subsidie mag bijvoorbeeld gebruikt worden voor een camera om online lessen mogelijk te maken. De coronasteun mag ook gebruikt worden voor activiteiten die gericht zijn op het werven van leden. Dat kan in de vorm van PR en communicatie, zoals het maken van flyers. “Zo kunnen cultuuraanbieders investeren in een toekomstbestendige organisatie”, aldus Corine Verver. “Dat alles met het oog op een gezonde en actieve culturele sector in Papendrecht, nu en in de toekomst.”

Hoe aanvragen?
Vanuit het coronafonds is er in totaal 100.000 euro beschikbaar voor het stimuleren en ondersteunen van cultuur. Er kan een maximumbedrag van 4.000 euro verleend worden aan culturele aanbieders die aannemelijk kunnen maken dat er jaarlijks meer dan 100 bezoekers of leden zijn. Voor culturele aanbieders met een kleiner bereik en voor ZZP’ers geldt en maximaal subsidiebedrag van 2.000 euro. Een aanvraag kan gedaan worden via de website. Kijk op www.papendrecht.nl voor meer informatie.