Gemeenteraad ontvangt concept begroting: lastenverzwaring voor burgers

0
875


PAPENDRECHT – Het college van Burgemeester en Wethouders heeft donderdag de concept begroting 2022 naar de gemeenteraad gestuurd. De gemeenteraad bespreekt de begroting en beslist uiteindelijk over de geplande uitgaven en inkomsten. De nieuwe begroting houdt onder meer een lastenverzwaring in van 15% voor de burgers van Papendrecht. Volgens het college komt Papendrecht daarmee op het landelijk gemiddelde.

Het Papendrechtse college kijkt vooruit naar het eerstvolgende begrotingsjaar. Bij de Kaderbrief 2022-2025 gaf de gemeente al aan welke fundamentele keuzes gemaakt moesten worden om tot sluitende begrotingen voor 2022 én 2023 te komen. Zo bleek dat het college een verhoging van de lokale lasten noodzakelijk vindt om deze meer in evenwicht te brengen met het voorzieningenniveau.

‘Afgelopen jaar is al veel uitleg gegeven over de financiële positie van onze gemeente in het verleden, het nu en de verwachting naar de toekomst. De structurele uitgaven zouden zonder ingrijpen al snel de komende jaren hoger zijn dan de structurele inkomsten. Ook was duidelijk dat de lokale voorzieningen niet in verhouding stonden tot de lokale lasten’, aldus wethouder Financiën, Pieter Paans. Daarmee behoort Papendrecht nu overigens tot het landelijk gemiddelde.

Toch blijft, ondanks een sluitende begroting voor 2022 en 2023, ook voor Papendrecht de financiële onzekerheid bestaan. ‘Financieel gezien hoeven we op basis van wat we nu weten de komende twee jaren niet meer om te buigen, maar stil zitten kan ook niet, omdat het financieel perspectief op de langere termijn niet goed is’, licht Paans toe. ‘Naast de oplopende tekorten in het sociaal domein (denk aan de jeugdzorg, redactie) krijgen we ook grote opgaven zoals de omgevingswet en de energietransitie. En de onzekerheid over de effecten van Corona blijft.’

De begroting van Papendrecht gaat over ongeveer 92,5 miljoen euro voor 2022. Papendrecht moest voor 2022 ongeveer 2 miljoen euro bezuinigen om tot een sluitende begroting te komen. Ombuigen van het tekort in 2024 en 2025 vraagt aanvullende maatregelen op reeds voorgestelde ombuigingen. Dit zijn maatregelen waar een volgend college na maart 2022 besluiten over kan nemen.