Gemeenteraad verwerpt anti QR-code moties

0
1221


PAPENDRECHT – De gemeenteraad heeft donderdagavond met 14 tegen 3 stemmen een aantal moties verworpen over het stopzetten van de coronapas en het afschaffen van de controle op de QR-code.

Het ging in totaal om drie moties, die waren ingediend door de twee raadsleden van Onafhankelijk Papendrecht (OP) en door André Stremler van het Papendrechts Algemeen Belang (PAB). Hij deed dat op persoonlijke titel. Niemand van zijn partij stemde voor zijn motie of de twee moties van OP.

Apartheid
André Stremler noemde 25 september, de dag waarop de coronapas werd ingevoerd, een zwarte dag voor Nederland. “De ongevaccineerden worden beperkingen opgelegd”, betoogde hij. “Dat is onrechtvaardig. Er ontstaan hierdoor tweederangs burgers. Er is apartheid ingevoerd.”

Met name die laatste opmerking zette kwaad bloed bij de meeste overige raadsleden. Pieter-Jan den Dekker van ChristenUnie (CU): “Net als onze landelijke partij zijn wij ook niet voor de coronopas. Maar die beslissing is democratisch genomen en dan houd je je daaraan. Maar wat vooral steekt, zijn de woorden over apartheid. Dit gaat veel te ver. De coronapas is niet vergelijkbaar met de apartheid. Dit doet absoluut onrecht aan de vele slachtoffers die de apartheid gemaakt heeft.”

Ook de eigen partij van André Stremler, het PAB, was tegen de motie. Fractievoorzitter Martin Verweij: “Het PAB distantieert zich van deze motie. We respecteren de vrije meningsuiting en we beseffen dat dit een emotioneel beladen onderwerp is. Dat was voor ons dan ook de reden om ruimte te geven om deze motie te bespreken.”

Weggelopen uit protest
Aan die bespreking deden de fractie van de VVD en GroenLinks niet mee. Uit protest waren de raadsleden van deze partijen weggelopen uit de raadszaal toen de moties aan de orde kwamen. Fractievoorzitter Sophia de Keizer had aan het begin van de avond geprobeerd om de moties van de agenda te laten halen, maar kreeg hiervoor onvoldoende steun. Daarom liepen zij en haar fractiegenoot Akkie Bokma en ook Bert Grimmius van GroenLinks weg toen de moties aan de orde kwamen.

Trijntje van Es (D66) zei dat er vrijheid is voor iedereen om zich hier over uit te spreken. “Maar we kunnen er niet omheen, we moeten de wet volgen. Verschillende burgemeesters in Nederland geven aan niet hard op te treden. Ik ben benieuwd hoe onze burgemeester hier over denkt. Ook ben ik benieuwd of er ondernemers zijn die controles weigeren, hoe werd er mee omgegaan?”

Leon van den Dool (CDA): “We kunnen het niet over landelijk beleid hebben. Deze raad is niet het podium om dit te bespreken. We hebben juist veel gedaan voor de ondernemers. De motie roept op om de wet tegen te werken, dit gaat in tegen onze eed. We zijn ook tegen het bespreken van deze motie. We nemen uit protest niet verder deel aan dit debat.”

Arjan Kosten (SGP) stelde ook dat het landelijke beleid gevolgd moest worden “ook al stemde de SGP tegen en ben ik persoonlijk ook tegen.”

Derya Karso (PvdA) betreurde het dat verschillende waarden in de samenleving botsen. “Wij houden ons aan de wet. Alsjeblieft, denk in oplossingen, ga niet handhaven met harde hand.”

Gewoon luisteren
Waarnemend burgemeester Annemiek Jetten is verantwoordelijk voor veiligheid en openbare orde en reageerde tijdens de raadsvergadering op de moties van OP en André Stremler. “De invoering van de coronapas is een afweging geweest die wij niet hier hebben gemaakt. Wij hebben er gewoon naar te luisteren.”

Ze benadrukte dat het een tijdelijke maatregel is, die bedoeld is om te komen tot een samenleving die weer volledig open is. Burgemeester Jetten: “Het is dus een verbetering en verruiming van de dingen die mogelijk zijn.”

Lastig verhaal
Ze erkende dat het voor met name de horeca moeilijk is om de controles uit te voeren. “Daarom wil ik een compliment maken naar meeste ondernemers, die het goed voor elkaar hebben. Het is een lastig verhaal, maar het wordt goed uitgevoerd.”

De burgemeester gaf aan dat er gesproken is met mensen uit de Papendrechtse horeca die de maatregel niet willen uitvoeren. “Dat waren lastige gesprekken, maar ik wil er niet specifiek op ingaan. We handhaven op basis van excessen en dan gaan we eerst in gesprek. Wie volhardt, krijgt uiteindelijk een boete. Maar die zijn nu nog niet opgelegd.”

Bron: Het Kontakt, Papendrecht.net