Training tot ervaringswerker

0
695

PAPENDRECHT – Inwoners van Papendrecht en Alblasserdam die een moeilijke periode gekend hebben door bijvoorbeeld (psychisch) ziek zijn, een echtscheiding of verlies van een dierbare, kunnen hun ervaringen met het herstellen hiervan inzetten voor anderen als ervaringswerker. De training hiervoor, georganiseerd door gemeente Papendrecht en Alblasserdam in samenwerking met het team Ervaringsdeskundigheid van MEEVivenz, start eind oktober. In 14 weken krijgen deelnemers inzicht in hoe zij hun (herstel)ervaring in kunnen zetten voor anderen.

In een groep van maximaal tien personen gaan deelnemers aan de slag met hun eigen ervaringen en herstelverhaal. Hoe zij hun deskundigheid willen inzetten voor een ander, bepalen zij zelf. ‘De weg van herstel is er één van vallen en opstaan’, zegt trainer Lieke Wouters van MEEVivenz. ‘En is voor iedereen anders. Tijdens het herstelproces ontwikkel je een eigen deskundigheid over je leven. Je leert wat wel en niet kan, wat je nodig hebt op verschillende momenten en hoe je je dus staande houdt in het leven. Deze persoonlijke deskundigheid kun je inzetten voor een ander. Op welke manier dat kan, vertellen we in de training.’

Leven vorm en inhoud geven
Wel benadrukt Lieke dat het belangrijk is dat deelnemers hun leven op dit moment weer vorm en inhoud aan het geven zijn. ‘Zodat zij al goed inzicht hebben in wat voor hen wel of niet heeft geholpen in het proces van verwerken. Zodra zij dat weten, kunnen zij anderen het beste helpen en ondersteunen.’ Voorafgaand aan de training vindt met iedere deelnemer altijd een intake plaats. ‘Om onder andere te bespreken wat hun verwachtingen en wensen zijn en of de training voor hen geschikt is.’ Na de training ontvangen deelnemers een certificaat en kunnen zij onder andere op vrijwillige basis gekoppeld worden aan iemand uit de regio met een hulpvraag, een MBO- of HBO-opleiding tot ervaringsdeskundige volgen of als co-trainer aansluiten bij één van de trainingen.

Meer informatie en aanmelden
De bijeenkomsten vinden plaats vanaf eind oktober van 9.30 tot 12.30 uur (op de dinsdag) in De Spil, Stellingmolen 184.