SchuldHulpMaatje zoekt coordinator Papendrecht

0
718

PAPENDRECHT – In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met schulden. Uit schaamte zoeken veel mensen (te) laat hulp. SchuldHulpMaatje zet zich vanuit Christelijke naastenliefde in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staat daarbij centraal. Het doel is om de toenemende schuldenproblematiek terug te dringen.

Jaarlijks krijgen bijna tienduizend mensen persoonlijke hulp van ongeveer tweeduizend gecertificeerde SchuldHulpMaatjes (vrijwilligers), verspreid over een derde van de gemeenten in Nederland. Via de websites worden nog eens tienduizenden mensen geholpen. De aanpak van SchuldHulpMaatje is een welkome aanvulling op de professionele schuldhulpverlening.

SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op initiatief van de landelijke kerken en werkt zowel lokaal als landelijk effectief samen met kerken, overheid, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties. Diverse fondsen maken het werk mogelijk. Kijk op www.schuldhulpmaatje.nl waar SchuldHulpMaatje actief is.

Coördinator
In Papendrecht wordt een nieuwe coördinator gezocht. Als coördinator ben je de schakel tussen hulpvragers en de maatjes. Je zorgt voor de intake met een hulpvrager en koppelt dan het meest geschikte maatje. Daarna hou je de vinger aan de pols. Periodiek overleg je met maatjes en andere coördinatoren van SHM Drechtsteden. Verder probeer je de lijntjes met andere instanties in de gemeente kort te houden zodat samenwerken wordt bevorderd. SchuldHulpMaatje Nederland heeft een goed opleidingstraject en je kunt altijd terugvallen op collega coördinatoren. Je staat er daarom nooit alleen voor.

Meer weten?
Wil je meer weten of denk je dat de rol van coördinator iets voor jou is? Neem dan contact op met Corrie Middelkoop, namens Papendrecht bestuurslid van SHM Drechtsteden. Zij helpt je graag verder. Tel. 06-14640664 / middelkoop.ke@gmail.com