Samenwerkingsovereenkomst jeugd & onderwijs ondertekend

0
484

PAPENDRECHT – Voor elke jeugdige in Papendrecht een goede start en een omgeving waarin hij of zij gezondheid, kansrijk en met plezier kan opgroeien. Dat is de kern van de Samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Onderwijs waaronder maar liefst 14 organisaties donderdagmiddag 14 oktober hun handtekening zetten.

Cindy Ligt, bestuurder van Stichting OPOPS (Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht & Sliedrecht), vertelt waarom zij de overeenkomst ondertekent: “Alleen door een goede samenwerking met elkaar kunnen we kinderen kansrijk laten groeien en goed voorbereiden op een plek in onze samenleving. Daar heeft ieder kind recht op.” Volgens haar is het juist in deze tijd, waarin we te maken hebben met Covid-19, belangrijk dat onderwijs, zorg , jeugd(hulp)en gemeente intensief samenwerken. “Alleen dan slagen we er in om alle kinderen en jongeren in een veilige, sociale en gezonde omgeving te laten opgroeien en zich positief ontwikkelen.”

Rogier Vegter is directeur-bestuurder van Wasko en is één van de ondertekenaars. “Ieder kind heeft recht op gelijke kansen in het leven, dus ook kinderen met bijzonder gedrag of met bijzondere behoeften. Als een kind zorg of specifieke hulp nodig heeft, werken wij nauw samen met gemeente en (jeugd)zorg en bieden we ‘kindnabije zorg’ in de dagelijkse omgeving van het kind aan. Door samen te werken met het onderwijs optimaliseren we de doorgaande ontwikkellijn van kinderen van nul tot twaalf jaar.

Als we samen voor een sterke basis zorgen, krijgen kinderen de beste kansen zich te ontwikkelen ongeacht, geloof, beperking, huidskleur of achtergrond,” legt Rogier Vegter uit.

De gemeente en partners binnen jeugdgezondheidszorg, kinderopvang en onderwijs zijn al langere tijd gewend om samen te werken. Wat nieuw is, is dat ook het belang van gezondheid, veiligheid, sport en bewegen gezamenlijk wordt onderschreven. Pieter Paans , wethouder van onder meer jeugd en sport, legt uit dat slimme inzet druk op de jeugdhulp voorkomt. “We hebben oog voor plezier en ontplooiing van talenten in de volle breedte, dus ook in sport en spel”, aldus Pieter Paans.

Ook Reimke Willemze (manager dienstverlening GGD en LVS Zuid-Holland Zuid) ondertekent de overeenkomst: “LVS staat pal voor het recht op ontwikkeling van ieder kind en iedere jongere. Soms komt dat recht in de knel. Dan is het cruciaal dat onderwijs en hulp of zorg elkaar snel weten te vinden. In het leven van een kind is een week al lang, laat staan een maand of maanden. Daarom ben ik blij dat we in Papendrecht ons verbinden aan soepele samenwerking met ouders, kinderen en partners in onderwijs, hulp en zorg. Zodat de ontwikkeling van individuele kinderen optimaal ondersteund wordt.”

Rector-bestuurder Cees Nugteren wil graag laten blijken hoezeer CSG De Lage Waard achter de afspraken staat, voor het welzijn van jongeren: “We nemen als school voor VO onze verantwoordelijkheid voor onze jongeren. Een belangrijk deel van het leven van jongeren speelt zich af in en om onze scholen. En daarbij kunnen zich allerlei vragen voordoen in de ontwikkeling of het welbevinden. Met deze overeenkomst markeren we met elkaar dat we dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid vinden en dat vind ik zowel mooi, als nodig!”

Kees de Ruijter (wethouder onderwijs en gezondheid): “Deze ondertekening is een mooie opvolging na de vaststelling van het onderwijsachterstandenbeleid vorig jaar. Wij willen dat onze Papendrechtse jeugdigen veilig en gezond opgroeien. Door een goede samenwerking tussen professionals die actief bezig zijn met onze kinderen, van kinderopvangmedewerkers, basisschoolleerkrachten, schoolmaatschappelijk werk tot aan onze eigen jeugd- en jongerenwerkers van Suppord kunnen we meer bereiken voor onze jeugd.”

Bron: Gemeente Papendrecht