Eerste bijeenkomst Vitaliteitsakkoord

0
754
15 oktober 2021: eerste Vtaliteitsakkoord, foto: Hans Hulswit

PAPENDRECHT – Maandagavond heeft in het Sportcentrum de eerste fysieke bijeenkomst plaatsgevonden in het kader van het Vitaliteitsakkoord. Dit akkoord, dat bestaat uit een Sportakkoord en een Preventieakkoord, heeft als doel Papendrechters gezonder te laten leven en meer te laten bewegen. De bijeenkomsten waren tot nu toe digitaal gehouden.

Foto: Hans Hulswit

Bij het akkoord zijn onder meer sportclubs, het onderwijs en ook de gemeente betrokken. Tijdens de bijeenkomst werd een groepsfoto gemaakt van alle deelnemers. De wethouders Kees de Ruyter en Pieter Paans waren hierbij aanwezig. TV Papendrecht maakte opnamen.

Stuurgroep
Voor continuering van het Vitaliteitsakkoord is er een stuurgroep geformeerd. De stuurgroep bestaat uit een groep mensen die actief zijn in verschillende sectoren binnen de gemeente. De stuurgroep werd voorgesteld en de werkwijze toegelicht. De stuurgroep leden zijn:

  • Rien Meerman (PTC en voorzitter stuurgroep)
  • Erica Hes (Sterk Papendrecht)
  • Saskia Bishoff (OBS de Wielen)
  • Mariska van Leeuwen (GGD)
  • Herman Nieuwstraten (Odensehuis)
  • Marjo Lingsveld (Sportcentrum Papendrecht)
  • Marvin Straver (Secretaris/aanjager Team Sportservice Papendrecht)

Werkwijze stuurgroep
De stuurgroep beoordeelt binnengekomen aanvragen en adviseert en faciliteert daarbij. Verder bewaken ze de voortgang van initiatieven (uitvoering en financieel) en faciliteren ze om nieuwe ideeën te genereren.

Een aantal aanvragen is al binnengekomen, goedgekeurd en al uitgevoerd. Aanvragen van onder andere Fit-Kidz, Odensehuis, Beweegtuin, Sportcentrum Papendrecht, Top Tennis, de Opel Centrale zijn al goedgekeurd en werden kort toegelicht.

Eenzaamheid
Een aantal van bovenstaande goedgekeurde aanvragen omvatten het thema eenzaamheid. De verschillende soorten eenzaamheid, het herkennen en signaleren van eenzaamheid werden door Cora Damsteeg en Art Groenenboom toegelicht.

Nieuwe initiatieven
Hierna was het tijd om tot nieuwe initiatieven te komen. Mensen haakten in kleine groepjes aan bij de verschillende thema’s van het Vitaliteitsakkoord om nieuwe verbindingen te maken en knelpunten te benoemen. Na de pauze kon ieder de aan het begin verkregen sticker plakken bij het beste idee volgens hem of haar. De drie ideeën met de meeste stickers ontvingen direct een cheque met € 500,- aanjaagbudget. Zie hieronder de initiatiefnemers die de aanjaagbudgetten hebben mogen ontvangen.

Na de uitreikingen was het tijd voor netwerken en werden gemaakte verbindingen versterkt. Een geslaagde avond met ondertekening, ontmoeting, verbinding en nieuwe samenwerkingen die tot stand gekomen zijn. Dit gaat een mooi vervolg krijgen!

Kon u deze avond helaas niet aanwezig zijn, maar heeft u wel een goed idee en bent u benieuwd naar de mogelijkheden die het Vitaliteitsakkoord te bieden heeft? Neem contact op met: Marvin Straver via mstraver@teamsportservice.nl of bel 06 – 48 22 16 52.