Verdere uitbreiding Fokker gepland

0
910

PAPENDRECHT – Het college van B&W is van plan om haar al bestaande samenwerking met GKN Aerospace/Fokker uit te breiden. Om de toekomst van de locatie veilig te stellen, zal GKN Aerospace/Fokker haar werkpakketten in de komende jaren in Papendrecht uitbreiden en verder investeren in de ontwikkeling van duurzame luchtvaart. De gemeente Papendrecht zal samen met de regio investeren in de locatie Slobbengors. De samenwerking tussen gemeente en GKN Aerospace/Fokker Fokker betekent naar verwachting een directe groei van de werkgelegenheid met ongeveer 500 tot 825 banen.

Dennis Laven, CFO Fokker Technologies: “De voorgenomen uitbreiding van de werkzaamheden in Papendrecht en de investering in de ontwikkeling van duurzame luchtvaarttechnologieën laat duidelijk onze betrokkenheid bij Nederland en Papendrecht zien. Dat GKN Aerospace/Fokker en de gemeente Papendrecht samen optrekken om dit te bereiken is een mooi voorbeeld van publiek private samenwerking. Duurzame luchtvaart heeft de toekomst, onze locatie in Papendrecht is hiermee goed gepositioneerd voor toekomstige groei.”

Het college kiest voor deze samenwerking om zo een internationaal en innovatief bedrijf voor Papendrecht en de regio te behouden. Als gevolg van het afgenomen vliegverkeer (vanwege COVID-19) is de hoeveelheid werk van GKN Aerospace/Fokker in Papendrecht in het afgelopen jaar onder druk komen te staan. Gelukkig is het herstel ingezet. Het concern wil haar activiteiten in Papendrecht uitbreiden om ook in de toekomst sterk te blijven. Hiervoor is een investering in nieuwe bedrijfshallen op de locatie noodzakelijk. B&W van Papendrecht wil participeren via een investering van maximaal 16 miljoen euro. 12 miljoen hiervan betreft een lening. De gemeenteraad wordt op 4 november gevraagd een besluit te nemen op dit voorstel.

Op het gebied van werkgelegenheid leidt de uitbreiding voor Papendrecht en de regio tot het behoud van bestaande werkgelegenheid (ca. 900 arbeidsplaatsen) en de komst van nieuwe werkgelegenheid (ca. 500 tot 825 arbeidsplaatsen). Dit staat nog los van de te verwachten indirecte werkgelegenheid op nieuwe arbeidsplaatsen (toeleveranciers, dienstverleners, detacheerders en winkeliers). Ook wordt een bedrijfsschool/campus ingericht, waar een verbinding wordt gelegd met onderwijs en medewerkers worden opgeleid en continue worden bijgeschoold. De regio zal GKN Aerospace/Fokker ondersteunen bij de werving en selectie voor het invullen van arbeidsplaatsen.

Handen ineen
Op dit moment is de gemeente in een vennootschap met GKN Aerospace/Fokker (CV) al mede-eigenaar van een hal die door GKN/Fokker wordt gehuurd. Met de keuze om het werk in Papendrecht uit te breiden is ook uitbreiding van bestaande hallen noodzakelijk. Uiteraard is de samenwerking weer getoetst op staatssteun en marktconformiteit. Uit deze toets komt naar voren dat geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun en de samenwerking marktconform is. Pieter Paans: “We pakken hiermee de kans om een bedrijf met enorme hoogstaande en innovatieve kennis te verbinden aan Papendrecht. Samenwerking is dan noodzakelijk. Je ziet dat bijvoorbeeld ook in Eindhoven en Oss, waar overheden, bedrijfsleven en onderwijs zeer succesvol de handen ineen hebben geslagen. We moeten meer toe naar gemeenschapsdenken in plaats van alleen marktdenken.”

Financiering
Naast dat Fokker zelf investeert in de locatie Papendrecht, investeert de gemeente maximaal 16 miljoen in de uitbreiding van de hallen. De gemeente stort hiertoe 4 miljoen eigen vermogen in de CV. Het overige deel wordt door de gemeente geleend aan de CV. Daarbij zijn voldoende zekerheden gesteld, waaronder recht van eerste hypotheek en een marktconforme risico-opslag in het rentepercentage. De financiering betekent niet dat er op andere fronten extra moet worden bezuinigd. Deze samenwerking heeft juist een structureel positief effect op begroting.

Wethouder Pieter Paans: “Ik begrijp dat sommige bewoners hun wenkbrauwen zullen fronsen bij deze investering. We zitten immers middenin een proces van bezuinigingen en verhogingen van lokale lasten. We hebben garantie van GKN Aerospace/Fokker over de huur van de hal, die investering komt terug. Tegelijkertijd is dit ook echt investering om in de toekomst de kosten naar beneden te brengen. We verwachten 500 tot 825 nieuwe banen en veel indirecte werkgelegenheid. Dit geeft echt heel veel mensen een perspectief. Via dit traject kunnen veel mensen die nu geen baan hebben en in een uitkeringssituatie zitten, aan het werk komen. Het betekent ook op het gebied van innovatie en onderwijs geweldig nieuws voor onze gemeenschap. Daarom doen wij dit voorstel.”

Bron: gemeente Papendrecht