Kansen op de arbeidsmarkt in de Drechtsteden

0
388

DRECHTSTEDEN – Door heel Nederland zijn er kansen op de arbeidsmarkt. Ook in de Drechtsteden zijn er kansen en is er sprake van krapte op de regionale arbeidsmarkt. Landelijk is er een record aantal openstaande vacatures en ook in de Drechtsteden groeit het aantal vacatures in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal 2021, namelijk van 4.300 naar 5.900. Dit komt omdat de economie na de coronacrisis weer aantrekt en omdat werkgevers weer op zoek gaan naar werknemers. Voor werkzoekenden en werklozen betekent dit dat er kansen zijn om aan het werk te komen of een nieuwe baan te vinden. Dit blijkt uit de Regio in Beeld Drechtsteden publicatie die UWV vandaag uitbrengt.

In de Drechtsteden is er momenteel sprake van een krappe arbeidsmarkt. Na een voorzichtig herstel in het eerste kwartaal van het jaar, trok de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2021 verder aan. Een verdere daling van het aantal werkzoekenden en de stijging van het aantal vacatures zorgde ervoor dat de spanning op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van dit jaar sterk opliep in de Drechtsteden. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal openstaande vacatures met 25% gestegen. Hierdoor is in een groot gedeelte van de beroepsgroepen sprake van tekorten.

Kansen
De krapte in de Drechtsteden zit vooral in de sectoren ICT, techniek en transport & logistiek. In deze sectoren is het voor werkgevers erg lastig om personeel te vinden. Hierdoor zijn beroepen in deze sectoren, zoals transportplanners en logistiek medewerkers, machinemonteurs, vrachtwagenchauffeurs, schoonmakers en boekhouders erg kansrijk en bieden zij kansen voor werkzoekenden en mensen die een nieuwe stap willen maken. UWV kan hierbij ondersteunen, online via werk.nl of door persoonlijk contact op te nemen in de regio met bijvoorbeeld het Regionaal Mobiliteitsteam.

Ontwikkeling WW
Doordat meer mensen werk vinden op de krappe arbeidsmarkt, neemt het aantal WW-uitkeringen de laatste periode af. In Drechtsteden waren er aan het begin van 2021 4.075 lopende WW-uitkeringen en eind september waren er 2.997 aantal lopende uitkeringen. Dit is een daling van 26%.

Mismatch
De stijging van het aantal vacatures van de laatste perioden heeft ervoor gezorgd dat er een record aantal vacatures beschikbaar is. Er zijn zelfs meer vacatures dan werkzoekenden op dit moment. Anderzijds typeert CBS ruim 1 miljoen leden van de beroepsbevolking als onbenut arbeidspotentieel. Een groot deel van deze mensen staat niet geregistreerd bij UWV en krijgt geen uitkering van UWV of de gemeente. Deze groep ontvangt dan ook geen dienstverlening van UWV, waardoor UWV deze mensen niet kan begeleiden bij het vinden van werk.

UWV wil samen met werkgevers, vakbonden en gemeenten in kaart brengen welke kwaliteiten en behoeften deze groep mensen heeft. Op basis van die informatie wil men deze groep gaan begeleiden in het vinden van werk.

Regionale Mobiliteitsteams
De eerste stap in het helpen van werkzoekenden is het afgelopen jaar gezet met het Regionaal Mobiliteitsteam Kickstart. Iedereen die zijn of haar baan is kwijtgeraakt of dreigt kwijt te raken door de coronacrisis, kan zich melden bij Kickstart. Hierin werken verschillende partners, waaronder UWV, samen om mensen weer aan het werk te helpen of om een stap te maken naar een nieuwe baan. Voor het eerst is het met de Regionale Mobiliteitsteams mogelijk om onafhankelijk van de (uitkerings)achtergrond van de burger of werkgever passende dienstverlening in te zetten. Iemand die dienstverlening van UWV ontvangt, kan ook dienstverlening van een gemeente krijgen en iemand die werkloos dreigt te worden kan ondersteuning of training krijgen van bijvoorbeeld UWV.