Sluitende begroting voor 2022 en 2023

0
439

PAPENDRECHT – Afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad in met de begroting van 2022. Dankzij de ombuigingen die zijn ingezet, levert de gemeente voor in ieder geval de komende twee jaar een sluitende begroting.

Ieder jaar maakt de gemeente een begroting, om te laten zien waaraan zij het komend jaar haar geld besteedt. In de begroting kijkt het college vooruit op het eerstvolgende begrotingsjaar. Eerder, bij de zogenoemde Kaderbrief 2022-2025, gaf de gemeente al aan welke fundamentele keuzes gemaakt moesten worden om tot sluitende begrotingen voor 2022 én 2023 te komen. Zo bleek bijvoorbeeld een verhoging van de lokale lasten noodzakelijk om deze meer in evenwicht te brengen met het voorzieningenniveau. Qua lokale lasten behoort Papendrecht nu tot het landelijk gemiddelde.

Wethouder Financiën, Pieter Paans: ‘Zonder ingrijpen waren de structurele uitgaven de komende jaren hoger geweest dan de structurele inkomsten. Dankzij het nemen van maatregelen, zoals bijvoorbeeld het verhogen van de lokale lasten, het nalopen van de subsidieafspraken en door te bezuinigen op bepaalde onderdelen, hebben we dit kunnen ombuigen.’

Paans is er trots op dat in ieder geval voor de komende 2 jaren de begroting sluitend is, maar wijst er wel op dat ook voor Papendrecht de financiële onzekerheid voor de jaren erna blijft bestaan. ‘Financieel gezien hoeven we op basis van wat we nu weten de komende twee jaren niet meer om te buigen, maar stil zitten kan ook niet, omdat het financieel perspectief op de langere termijn niet goed is’, licht Paans toe.
Ombuigen van het tekort in 2024 en 2025 vraagt aanvullende maatregelen op reeds voorgestelde ombuigingen. Maatregelen waar een volgend college na maart 2022 besluiten over kan nemen. ‘Voor wat we nu weten, staan we er goed voor.’

Bron: gemeente Papendrecht