Personeelstekorten aanpakken in detailhandel Drechtsteden

0
654

Foto: aangeleverd

DRECHTSTEDEN – De vele vacatures in de detailhandel in de Drechtsteden bieden goede kansen voor werkzoekenden. Werkgevers in de detailhandel en uit alle andere sectoren kunnen in het UWV-rapport ‘Personeelstekorten aanpakken, oplossingen voor werkgevers’ inspiratie vinden tot oplossingen voor hun personeelstekort. Voor werkzoekenden is er een overzicht met kansrijke beroepen in de regio beschikbaar.

Sterke daling WW-uitkeringen detailhandel
UWV verstrekte eind oktober in de Drechtsteden 227 WW-uitkeringen aan werkzoekenden die daarvoor in de detailhandel hadden gewerkt. Dit is een daling van 8% vergeleken met een maand eerder, en maar liefst een daling van 27% vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Het huidige aantal WW-uitkeringen in de detailhandel ligt 7% onder dat van februari 2020, de maand direct voor het begin van de coronacrisis. De WW-uitkeringen daalden gedurende oktober in alle sectoren samen met 3% in de Drechtsteden. De totale afname in vergelijking met vorig jaar bedraagt 27%.

Meer vacatures, personeel moeilijker te vinden
Het economisch herstel van de afgelopen maanden zorgde voor steeds meer vacatures. Dit betekent dat de vraag naar medewerkers in de detailhandel weer op het niveau van voor de coronacrisis is. Het gaat dan onder meer om verkoopmedewerkers, winkeliers, teamleiders en managers. Werkgevers in de detailhandel ervaren momenteel krapte op de arbeidsmarkt. De sector detailhandel biedt in de Drechtsteden werk aan zo’n 14.000 werknemers. Met een aandeel van 14% heeft de detailhandel hier een hoger aandeel in de werkgelegenheid dan de 11% voor Nederland als geheel. De verwachte banengroei in de detailhandel zal komend jaar de eerdere krimp van de sector kunnen compenseren, mits onzekerheden niet leiden tot een ongunstiger resultaat. Denk hierbij aan een sterk verslechterend verloop van de pandemie of koopkrachtverlies door toegenomen inflatie.

Oplossingen bij personeelstekorten en kansen op werk
Het rapport ‘Personeelstekorten aanpakken, oplossingen voor werkgevers’ biedt inspiratie aan werkgevers met personeelstekorten. Het UWV-rapport reikt werkgevers 27 oplossingen aan, waaronder handvatten voor het aanboren van nieuw talent. Het regionaal overzicht kansrijke beroepen voor de Drechtsteden bevat een uitgebreid overzicht met kansrijke beroepen.