Qbuzz start nieuwe dienstregeling

0
786


REGIO – De regio Drechtsteden – Molenlanden – Gorinchem blijft ook in 2022 bereikbaar met het openbaar vervoer. Volgens Qbuzz is een aantal wijzigingen noodzakelijk om een toekomstvast basisnetwerk mogelijk te maken. Samen met provincie Zuid-Holland is het vervoersbedrijf tot een nieuwe dienstregeling gekomen, die op 12 december ingaat. De dienstregeling is flexibel opgezet om rekening te kunnen houden met eventuele coronamaatregelen.

De reizigers
Begin november heeft ongeveer 77% reizigers gekozen voor het OV in onze regio. Tegelijkertijd geeft dit nog een groot gat in vergelijking met het niveau van voor de pandemie. Vooral studenten en scholieren zijn vrijwel geheel terug. De terugkeer van ‘forenzen’ en ‘saldo reizigers’ blijft flink achter. Aangezien deze groepen een belangrijk deel van de reizigersopbrengsten moeten brengen, geeft dat druk op het betaalbaar houden van het OV. De verwachting is dat de nieuwe maatregelen van 13 november de reizigersaantallen weer laten dalen.

Spreiding
Het verminderen van het aantal reizigers in de spits door het maken van spreidingsafspraken, lijkt weinig tot geen effect te hebben gehad. In de tijden waarin reizigers terugkeren, zijn er weer forse pieken in de spits ontstaan. Dat is ook landelijk het beeld bij andere vervoerders.

Andere uitgangspunten voor dienstregeling 2022
De dienstregeling 2022 is door Qbuzz vanuit landelijke uitgangspunten vertaald naar de specifieke situatie in onze regio. Na intensief overleg met provincie Zuid-Holland (als opdrachtgever) is de nieuwe dienstregeling tot stand gekomen. Deze dienstregeling kent de volgende drie pijlers:

-Een robuust netwerk, dat de basis vormt voor het vervoer de komende jaren. De frequentie op de belangrijkste lijnen wordt zoveel mogelijk in stand gehouden en de tijden zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Dit zorgt voor optimale aansluitingen tussen lijnen onderling.
-De dienstregeling is eenvoudig uit te breiden met hogere frequenties als dit nodig is.
-Korte termijn flexibiliteit wordt geboden door het inzetten van tussenritten en spitslijnen. Snelle aanpassingen zijn daardoor mogelijk.

Veranderingen
De dienstregeling van 2022 kent veranderingen ten opzichte van die van 2021. Dit zijn de belangrijkste veranderingen:
-De MerwedeLingelijn krijgt andere tijden, doordat de NS haar dienstregeling heeft gewijzigd (10 minuten dienstregeling op het traject Amsterdam-Rotterdam-Dordrecht). Om een goede aansluiting te verzorgen op Dordrecht en Geldermalsen richting Rotterdam en Utrecht, rijdt de Merwedelingelijn ca. 6 minuten later dan voorheen. In de avond en de weekenden blijven de tijden gelijk aan de dienstregeling van 2021. Ook de bussen sluiten nog steeds goed aan op de treintijden.
-Er zijn aanpassingen in het netwerk in Dordrecht en de Drechtsteden waarmee men ervoor zorgt dat zo min mogelijk lijnen dezelfde routes rijden. Voorbeeld hiervan is o.a. de aangepaste dienstregeling voor Krispijn en Crabbehof.
-Door snelBuzz en R-net vaker te laten rijden hebben bestaande reizigers meer reismogelijkheden en hoopt men nieuwe reizigers te trekken.
-Het streeklijnennetwerk in de Molenlanden wordt aangepast en er komt een bestelBuzz als vraaggestuurd (halte – knooppunt) OV systeem. bestelBuzz rijdt wanneer er geen reguliere buslijn rijdt. In plaats van 1 keer per uur of per 2 uur, is er door bestelBuzz ieder half uur een reismogelijkheid. Met bestelBuzz reist men van halte naar OV knooppunt (of andersom), met gegarandeerde aansluiting op de gewone bus. bestelBuzz moet minimaal 30 minuten voor vertrek besteld worden via de Qmove reisapp of telefonisch. bestelBuzz en Deur-halte taxi wordt in 2021 en 2022 gratis aangeboden.

Een uitgebreid overzicht van de wijzigingen in de nieuwe dienstregeling is nu te vinden op de website van Qbuzz.