Wethouder Kees de Ruijter neemt “time-out”

0
1180

PAPENDRECHT – Wethouder Kees de Ruijter (ChristenUnie, onderwijs) heeft een “time-out” genomen. Dit meldt Jaco van Erk, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad, in een brief aan de andere fractievoorzitters. Het bestaan van deze brief is door twee bronnen bevestigd.

Het verloop van de besluitvorming tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering over de huisvesting van het voortgezet onderwijs is hiervoor de aanleiding.

Van Erk meldt nog, dat er in de coalitie over deze zaak gesproken is en dat hij verwacht dat er voor de raadsvergadering van donderdag 2 december nadere informatie komt over de uitkomst van dit overleg.

Tijdens de commissievergadering op 14 oktober diende Trijntje van Es (D66) een amendement in dat inhield dat er een onderzoek moest komen naar de kosten en haalbaarheid van eventuele renovatie van de schoolgebouwen van De Lage Waard en het Willem de Zwijger College. De stemming hierover vond plaats tijdens de raadsvergadering op 9 november. Voor het amendement stemden PAB, OP, D66, GL, PvdA en Pieter-Jan den Dekker (CU). Tegen stemden CDA, SGP, VVD en Jaco van Erk (CU). Het amendement werd aangenomen met 14 stemmen voor en 7 stemmen tegen. De wethouder zet zich al enige tijd in voor nieuwbouw van beide scholen.