Leen den Ouden: gemeenteraad heeft commissie Tiendzone genegeerd

0
793
" extreem" bouwwerk tegenover de school
” Extreem” bouwwerk tegenover de school
“Normale” boerderijen

INGEZONDEN BRIEF:

PAPENDRECHT – Het was meer dan 15 jaar geleden, toen er een commissie werd gevormd om het Cultuur Historische Tiendzone gebied, bestaande uit perceeltjes weiland en moestuinen, vooral eigendom van de Oosteindbewoners en een aantal kleinere percelen voor moestuinen of kleinvee, eigendom van de Grote Kerk, die werden verhuurd.

Het gebied moest intact blijven en kleinschalig worden opgezet. Daar is door de commissie veel tijd en aandacht aan besteed. Vooral de Cultuur en het Landschap waren het belangrijkste, tot de vormgeving van de bruggetjes en hekken aan toe.

Ook is uitgebreid gesproken over de “boerderijtjes”, die moesten passen in het landschap. Na uitgebreid overleg lag er een plan op tafel met 6 of 8 boerderijtjes, in een beperkt aantal kavels, in een witte kleur met rieten daken en in het landschap passend. Dit is opgenomen in het rapport Cultuur historisch Landschapspark “De Tiendzone”. Waarin opgenomen onder wonen: in de woonpercelen zijn voorschriften opgenomen, die rechtdoen aan het karakter van het gebied.

Toen ik een paar weken geleden langs de Oostkil liep, kon ik mijn ogen niet geloven. Ja, er waren in elk geval “boerderijtjes”, maar wat er nu geplaatst wordt tegenover de school, heeft niets met een boerderij van de oorspronkelijke intentie, te maken. Zowel in omvang als in uitstraling is dit iets heel anders en hoort het in het “Cultuur Historische Landschapspark De Tiendzone” niet thuis. Dat de gemeenteraad op deze wijze de werkzaamheden, van met name de vrijwillige leden van deze commissie, genegeerd heeft is niet te begrijpen. Minimaal had een gesprek over dit onderwerp met de oud commissieleden op z’n plaats geweest, gewoon een vorm van beleefdheid.

Leen den Ouden