Fast Forward: maatwerkjaar voor meer- en hoogbegaafde kinderen

0
676

Foto: aangeleverd
PAPENDRECHT – Het Willem de Zwijger College biedt het komende schooljaar voor de derde keer een tussenjaar aan tussen basisschool en voortgezet onderwijs voor jonge meer- en hoogbegaafde kinderen.

Dit jaar is bedoeld voor begaafde leerlingen uit de hele regio die klaar zijn met de stof van de basisschool, maar toch nog niet toe zijn aan het voortgezet onderwijs. Dit kunnen leerlingen zijn die op de basisschool een of meerdere jaren hebben versneld. Deze kinderen zijn nog niet klaar voor het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld door opgelopen hiaten, onderpresteren of doorat ze nog groei moeten doormaken in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Het kan ook gaan om begaafde leerlingen die in groep 7 zitten en voor wie het laatste jaar weinig tot geen uitdaging meer kan bieden.

In het tussenjaar worden verschillende vakken aangeboden. Allereerst de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde, maar daarnaast ook uitdagende vakken zoals ‘Genius Hour’, ‘Oude talen en verhalen’, ‘Science’, ‘Robotica’ en verschillende creatieve vakken. Bij deze vakken staat het onderzoekend leren, samenwerken en top-down leren centraal.

Na dit maatwerkjaar kunnen de leerlingen doorstromen naar een brugklas op elke school naar keuze in de regio.

Voor geïnteresseerde ouders organiseert het Willem de Zwijger College op dinsdag 1 februari een online informatiebijeenkomst om 19.00 uur. Deelnemers krijgen hier van te voren een link voor toegestuurd. Wie zich hiervoor wil aanmelden, kan een mail sturen naar begaafd@wdezwijger.nl met vermelding van naam en emailadres.