Jaar van de merel

0
458

REGIO – Het jaar 2022 is uitgeroepen tot het Jaar van de Merel. Vanaf 2016 is namelijk een derde van de populatie verdwenen. Dit kwam waarschijnlijk door de uitbraak van het Usutu-virus. Vogelbescherming Nederland en Sovon hebben het jaar 2022 uitgeroepen tot het Jaar van de Merel. Men wil de merel gaan onderzoeken, omdat er nog weinig bekend is over de merel.

Men weet niet waarom merels in de stad en in bossen een achteruitgang laten zien. Het zou te maken kunnen hebben met een vermindering van het groen in de steden en dat er te weinig voedsel is.

Met het onderzoek wil men extra aandacht vragen voor vergroening van de stedelijke leefomgeving en een beter begrip van de kwaliteit van wijken, tuinen, parken en plantsoenen voor de vogels.

Bron: Vogelbescherming Nederland