Vacature voorzitter Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden

0
2908

REGIO – De Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden zoekt een voorzitter met een sociaal hart.

De Regionale Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over de beleidsvoorbereiding, het beleid en de uitvoering op regionaal niveau aan de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) en het Algemeen Bestuur (AB) over de Wmo-maatwerkvoorzieningen. Daarnaast start een proces om de Regionale Adviesraad door te ontwikkelen naar een bredere adviesraad.

De Regionale Adviesraad bestaat uit één vaste vertegenwoordiger van elke lokale adviesraad en een onafhankelijk voorzitter. Het zijn allemaal vrijwilligers met kennis van en/of ervaring met het sociale domein, met name de Wmo.

Voor meer informatie, klik hier.