Bewindvoering in eigen beheer werkt positief

0
520

DRECHTSTEDEN – Eén op de vijf huishoudens kampt met risicovolle schulden. Inwoners van de Drechtsteden, die door de rechter onder bewind zijn gesteld als gevolg van problematische schulden, kunnen sinds 2019 terecht bij bewindvoerders van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). De resultaten van de pilot zijn positief. Door de bewindvoering in eigen beheer uit te voeren, zijn inwoners gemiddeld binnen twee jaar weer financieel zelfredzaam. Dit zorgt voor een hoge tevredenheid en voor een forse daling in de kosten.

Voor Peter Heijkoop, verantwoordelijk wethouder, heeft de aanpak van schulden topprioriteit: “Financiële problematiek brengt gezinnen vaak in een uitzichtloze situatie. Snel en goed handelen als gemeente geeft hen weer perspectief, zorgt voor minder ellende en bespaart kosten. Daarbij vind ik het belangrijk om de meeste dienstverlening in eigen huis aan te bieden: van lichte ondersteuning zoals adviseurs geldzaken en budgetbeheer tot en met schuldsanering en eigen bewindvoerders. Daarbij werken we goed samen met vrijwilligers, zoals Schuldhulpmaatjes.”

Toewerken naar zelfredzaamheid
De inzet op het optimaal versterken van de financiële zelfredzaamheid betekent dat de inwoner sneller schuldenvrij is en dat waar nodig passende dienstverlening en nazorg worden ingezet, afgestemd op de behoeften van de klant.

Peter Heijkoop: “De onderbewindstelling hoeft niet langer door te lopen dan noodzakelijk. Ze staan – zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig – onder bewind. We maken direct werk van het oplossen van de problemen om inwoners zo snel mogelijk weer zelfredzaam te maken. Met eigen bewindvoerders in dienst breiden we onze dienstverlening uit voor een steeds grotere groep mensen die in financieel zwaar weer terechtkomt.”

Snel en effectief schulden oplossen
Vanaf januari 2019 tot en met november 2021 zijn in totaal 129 inwoners geholpen door de bewindvoerders van de Sociale Dienst Drechtsteden. Gebruikelijk is dat een schuldenbewind voor een periode van vijf jaar wordt ingesteld. Uitkomst van het onderzoek naar de resultaten van bewindvoering in eigen beheer is dat voor de eerste 16 inwoners in nog geen 2 jaar tijd de onderbewindstelling volledig kon worden beëindigd. Zij kunnen weer op eigen kracht meedoen in de samenleving.

Klanten ervaren minder stress
De bewindvoerders van de SDD zijn elke dag bereikbaar voor de klanten. Vanaf het eerste moment wordt gekeken wat de klant nu écht nodig heeft. Dit zorgt ervoor dat er snel vertrouwen en rust ontstaat bij de klanten. Onlangs is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd; gemiddeld scoort de bewindvoerdersdienstverlening over de gehele linie een 8,3. Klanten zijn erg tevreden en geven aan door de ondersteuning minder stress te ervaren.

Bewindvoering aanvragen
Inwoners die een afspraak willen maken met een bewindvoerder kunnen hiervoor terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden via socialedienstdrechtsteden.nl/bewindvoering.