Papendrecht krijgt officieel 30 buurten

0
471

Foto: aangeleverd
PAPENDRECHT – De gemeente heeft een aantal weken gelden een commissie Naamgeving ingesteld, onder voorzitterschap van Wim de Leur. De commissie heeft inmiddels een eerste werkstuk afgeleverd, waarbij Papendrecht verdeeld wordt in acht wijken en 30 buurten. In onderstaand stuk legt Wim de Leur uit hoe dit zit en doet hij een oproep aan Papendrechters om hun mening te geven over de voorstellen.

Papendrecht krijgt officieel 33 buurten. Kunt u zich vinden in de namen?

Wijken en buurten
“Waar woon je?”, hoe vaak wordt dat ons niet gevraagd. Als je in je antwoord wat preciezer wil zijn, noem je er, naast je woonplaats, al gauw de wijk of de buurt bij. Zo gaat dat al eeuwen.

Vrijwel alle gemeenten in ons land zijn dan ook opgedeeld in wijken, die op zich weer onderverdeeld zijn in buurten. Het klinkt wat vreemd, maar dat laatste is in Papendrecht nog niet het geval; althans niet formeel. Met andere woorden: op landelijk niveau zijn van Papendrecht alleen wijken bekend.

Dat is voor de bewoners van ons mooie dorp niet zo’n probleem. Voor veel Papendrechters is het gebruik van een wijknaam wel voldoende, maar tegelijkertijd bestaan er van oudsher toch ook al buurtnamen, zoals ‘het Zand’ of ‘het Eiland’.

‘Het Zand’ is eigenlijk onderdeel van de wijk Kraaihoek, maar die wijknaam is voor de bewoners van ‘het Zand juist niet zo belangrijk; voor hen is het de buurtnaam die telt. Kortom, wijk- en buurtnamen worden in Papendrecht gezellig door elkaar gebruikt en niemand die daar echt mee zit. Dat moet ook vooral zo blijven.

Maar er is een instantie die daar wel ‘mee zit’, en terecht. Dat is het Centraal Bureau voor de Statistiek, kortweg het CBS. Zij moeten namelijk zo’n beetje alle ontwikkelingen in ons land in de gaten houden en vastleggen. Daar wordt dan vervolgens het beleid van ons land op gebaseerd. Of het nu gaat om gezondheidszorg of onderwijs, over werkgelegenheid of woningbouw; het CBS moet er over rapporteren aan de overheid. Dat kan natuurlijk alleen maar als je goed vergelijkingsmateriaal hebt. Vandaar dat eigenlijk het hele land is opgedeeld in buurten. Die laten zich immers beter onderling vergelijken dan grote steden met kleine dorpen. Die buurten mogen overigens niet meer dan 2500 inwoners tellen, maar ook weer niet minder dan 250. En zoals gezegd: die formele buurtindeling ontbreekt nog in Papendrecht en het CBS heeft ons nu dringend gevraagd dat alsnog te doen. Uiteindelijk is dat natuurlijk nog het meest in het belang van Papendrecht zelf, want ook wij baseren ons beleid op de data van het CBS. Met de juiste cijfers die we nu gaan krijgen, kan dat alleen maar beter worden.

De Commissie Naamgeving
Mede daarom is drie weken geleden de Commissie Naamgeving in het leven geroepen. Daar is al uitgebreid over geschreven in de media. De eerste taak van die commissie, die zich in de toekomst ook met de straatnamen zal bezighouden, was het realiseren van namen voor de 33 buurten die de gemeente Papendrecht nu formeel heeft ingetekend in de wijken. De commissie werd daarbij stevig ondersteund door de Papendrechtse ambtenaren en het Onderzoek Centrum Drechtsteden.

Uitgangspunt was dat de buurtgrenzen parallel zouden lopen met de postcodes Omdat er bovendien met de inwoneraantallen rekening moest worden gehouden, kon en kan er aan die begrenzing niet worden getornd.

De commissie is voortvarend te werk gegaan, onbetaald en in eigen tijd. Formeel bestaat de commissie uit 7 leden en 7 plaatsvervangers, maar voor deze bijzondere klus hebben alle 14 leden meegedacht en meegewerkt. Met die brede vertegenwoordiging vanuit de Papendrechtse bevolking hoopt de commissie toch al een redelijk draagvlak voor haar ideeën te hebben gerealiseerd. Want hoewel de buurtnamen toch vooral een administratieve zaak zijn en in het dagelijks leven geen grote rol zullen spelen, wil de commissie toch graag dat we ons zo goed mogelijk kunnen vinden in de manier waarop we bij het CBS te boek staan.

Door ieders bijdrage ontstond er een groslijst van bijna 100 namen, waaruit de commissie een keuze heeft gemaakt. Daar is intensief over vergaderd en geschreven, maar uiteindelijk kon de commissie zich als één blok achter de gemaakte keuzes scharen. Het resultaat ziet u in deze kaart.

Als extraatje moest er ook nog een naam worden bedacht voor die ene wijk, die al zo lang min of meer naamloos langs de Noord ligt. Ook die wijk, nummer 9, vindt u terug op de kaart.

Wat vindt u ervan?
En natuurlijk horen we graag uw mening. De leden van de commissie, allemaal betrokken Papendrechters, hebben hun best gedaan om namen te vinden die logisch zijn en waar mogelijk is er ook gekeken naar de geschiedenis van zo’n buurt. Uiteraard hebben we ook zoveel mogelijk de buurten die we al van oudsher kennen in stand gehouden.

Maar wellicht ziet u dat hier en daar anders. Als u van mening bent dat de commissie bij sommige buurtnamen de plank echt heeft misgeslagen, dan horen we dat graag van u. Uw suggesties kunt u sturen per e-mail aan naamgeving@papendrecht.nl. Bent u geen fan van e-mail, geen probleem. U kunt uw opmerkingen ook per brief sturen aan Wim de Leur, Veerdam 17, 3351 AJ Papendrecht.

Dat kan tot 4 februari. De commissie heeft dan een week de tijd om uw opmerkingen te behandelen. Op 10 februari sluit de commissie dit thema af en wordt het voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders.

En natuurlijk is er de site van ‘Puur Papendrecht’ (www.puurpapendrecht.nl/naamgeving), waar u in de toekomst onze activiteiten kunt volgen, maar waar u ook nu al uw reacties kunt plaatsen. Die reacties zijn dan voor iedereen zichtbaar. Op ‘Puur Papendrecht’ krijgt u ook meer inzicht in het onderliggende kaartmateriaal. Welke vorm van communicatie u ook kiest, we zijn benieuwd naar wat u van onze voorstellen vindt.

Wim de Leur
Namens de Commissie Naamgeving