Verhuisplannen bibliotheek naar gemeentehuis

0
736
Foto: impressie door Van Es Interieur

Foto: aangeleverd
PAPENDRECHT – De gemeenteraad wordt gevraagd om 689.000 euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de plannen om de bibliotheek in het gemeentehuis te huisvesten. Een unieke kans om elkaars dienstverlening aan te vullen en te versterken. In de commissievergadering Samenleving van 10 februari wordt het raadsvoorstel besproken.

De wens om het gemeentehuis te delen was er al langer, maar de bezuinigingsdiscussie van het afgelopen jaar heeft dit idee nieuw leven ingeblazen. Wethouder Kees de Ruijter legt uit: “Door ruimte slim te delen wordt het gemeentehuis nog meer een ‘huis van de samenleving’: een prettige, laagdrempelige plek met een maatschappelijke functie. Waar inwoners informatie kunnen vinden, hun hulpvragen kunnen stellen, maar waar ook ruimte is voor ontmoeting en inspiratie. En waar we nog nauwer samen kunnen werken aan belangrijke maatschappelijke thema’s als het bestrijden van laaggeletterdheid, het bevorderen van leesplezier en verbeteren van digitale vaardigheden.”

Het plan zorgt voor een intensiever gebruik van het gemeentehuis en biedt nieuwe kansen. Daarnaast is huisvesting in het gemeentehuis goedkoper dan de huurkosten voor hun huidige pand aan de Veerweg. Hierdoor hoeft de bibliotheek niet te bezuinigen op haar dienstverlening. De kosten voor de verbouwing worden over een periode van 20 jaar afgeschreven in de gemeentebegroting. Dit wordt verwerkt in de per saldo lagere huurkosten die de bibliotheek gaat betalen.

Schetsontwerp
Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel, gaat Bibliotheek AanZet nagenoeg de gehele eerste verdieping huren. Het aantal vierkante meters waarover de bibliotheek in het pand aan de Veerweg beschikt, is ongeveer gelijk aan het beschikbare oppervlak in het gemeentehuis. De afgelopen maanden zijn goede gesprekken gevoerd tussen gemeente en bibliotheek, onder begeleiding van een architect die een ontwerp heeft gemaakt.

Locatie Veerweg
Na de commissiebehandeling op 10 februari, neemt de gemeenteraad op 24 februari een besluit. Wanneer de gemeenteraad positief besluit over het kredietvoorstel, is de verwachting dat de bibliotheek aan het einde van 2022 verhuist naar het gemeentehuis. Dit betekent dat de locatie aan Veerweg 135 vrijkomt. Daarvoor start de gemeente zo snel mogelijk met het werven van nieuwe huurders via een makelaar. In het verleden hebben al meerdere partijen interesse getoond.