Onderzoek opties opwekken wind- en zonne-energie (RES)

0
662

REGIO – “Breng van de zeven regionale energiestrategieën (RES) in Zuid-Holland de milieueffecten in beeld en onderzoek of er mogelijkheden zijn met minder of andere milieugevolgen.” Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage aan de provincie Zuid-Holland. De provincie had de Commissie om advies gevraagd over het milieueffectrapport.

In Zuid-Holland zijn er zeven RES-regio’s met ieder een regionale energiestrategie. Dit is aanleiding voor de provincie om het provinciale omgevingsbeleid te herzien. Ook wil de provincie vanwege eerder gemaakte afspraken uit het Klimaatakkoord het omgevingsbeleid actualiseren. Voordat Provinciale Staten hierover een besluit nemen worden de milieugevolgen eerst onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft de provincie geadviseerd over de inhoud van het milieueffectrapport.

De Commissie vindt het van grote meerwaarde dat de zeven RES’en (in cumulatie) worden onderzocht op de milieugevolgen. Zo krijgt de provincie een totaalbeeld van de gevolgen voor de leefomgeving, de natuur en het landschap. De Commissie adviseert te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor minder of andere milieugevolgen, bijvoorbeeld door energieopwekking te concentreren of een groter aandeel windenergie ten opzichte van zonne-energie.

De provincie wil ook andere onderwerpen in het milieueffectrapport onderzoeken, zoals energie-efficiency en verduurzaming van de industrie. De Commissie doet de aanbeveling om deze onderwerpen in een later stadium op hun milieugevolgen te onderzoeken, als deze onderwerpen meer concreet zijn.

Op de website vindt men het volledige advies.