D66 presenteert verkiezingsprogramma

0
543

PAPENDRECHT – D66 heeft dit weekend zijn programma voor de gemeenteraadsverkiezingen
gepresenteerd. De titel luidt: Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

“D66 Papendrecht kiest voor vertrouwen in elkaar als basis van alles,” zegt lijsttrekker Trijntje
van Es. “Als we vertrouwen voorop stellen, dan kunnen we samen onvoorstelbaar veel
bereiken.”

De afgelopen vier jaar heeft D66 vanuit de oppositie geopereerd. Veel moties en amendementen zijn aangenomen. Dat komt volgens de lijsttrekker omdat D66 een groep goede, hard werkende mensen heeft met verschillende specialismen. “Als je met kennis van zaken en vanuit de feiten naar de beste oplossing zoekt, dan krijg je mensen mee. Dat doen we altijd in samenwerking met anderen. Alleen krijg je niets voor elkaar, dan sta je tevergeefs te roepen aan de zijlijn. Dat is niet hoe wij politiek bedrijven,” aldus Trijntje van Es.

Volgens D66 vraagt deze tijd om andere keuzes. “Het moet eigentijdser en progressiever. De meeste dingen kunnen mensen prima zelf bepalen, daar hoeft de gemeente zich niet mee te bemoeien. De gemeente moet wél ingrijpen waar mensen geen gelijke kansen hebben en buiten de boot dreigen te vallen. Of bij grote onderwerpen als aanpassing van de openbare ruimte op klimaatverandering. Bij de energietransitie en woningbouw. En, om te zorgen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt worden samengebracht en er goede voorzieningen zijn, zoals een bibliotheek, cultuur en sport.”

“En”, zegt Trijntje van Es, “laat ik het er heel duidelijk bij zeggen: we letten er bij elk plan op of het financieel verantwoord is. Wat we nu zien, bezuinigingen én hogere belastingen, dat moet zo niet doorgaan. Er moet beter met geld worden omgegaan.”

D66 zegt verder altijd te kiezen voor een inclusief Papendrecht, waar iedereen veilig openlijk zichzelf kan zijn. Dat geldt met name voor mensen waarvoor dit nog niet altijd vanzelfsprekend is, zoals inwoners met een migratieachtergrond en lhbtiq+’ers. Bij elk voorstel en in elk debat, scannen we daar op en accepteren we geen enkele vorm van achterstelling of discriminatie.”