Vogelgriep onder (wilde) vogels

0
532

REGIO – In verband met de uitbraak van vogelgriep wordt het afgeraden om zieke of dode (wilde) vogels aan te raken. Houd ook de hond aan de lijn op plekken waar dode watervogels kunnen liggen. Er bestaat namelijk de mogelijkheid dat deze vogels besmet zijn met het vogelgriep.

Vogelgriep is sinds oktober 2021 opnieuw in Nederland vastgesteld. Sindsdien gelden er ophok- of afschermplicht voor pluimveehouders en hobbyhouders. Er worden in het land op verschillende plekken dode watervogels aangetroffen en er zijn meerdere uitbraken op pluimvee bedrijven.

Vogelgriep is een besmettelijke dierziekte die voor (water)vogels en dus ook kippen, kalkoenen, eenden en ganzen gevaarlijk kan zijn. Onder wilde watervogels bestaan verschillende vogelgriepvirussen. Zij kunnen de ziekte verspreiden naar pluimvee. Vogelgriep komt bij mensen vrijwel niet voor. Alleen door direct contact met besmette dieren kan men het oplopen. Zoals bijvoorbeeld bij de verzorging van dieren. Door handschoenen te dragen, wordt het risico op besmetting kleiner.

Belangrijk is het nogmaals om de dode of zieke vogels niet aan te raken en wanneer men een aantal dode vogels op op één plek aantreft, meldt dit dan bij het Dutch Wildlife Health Centre of het landelijk meldpunt voor dierziekten.

Meer informatie vindt men hier.

Bron: GGD Zuid-Holland Zuid