Oprichting Moederraad Albert Schweitzer

0
298

DORDRECHT – Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft een ‘Moederraad’ opgericht, om de zorg aan kwetsbare zwangeren en jonge moeders en hun baby’s verder te verbeteren. In de groep zitten moeders die een kind hebben gekregen in combinatie met bijvoorbeeld psychiatrische problemen, verslaving, schulden, geen onderdak of een zeer jonge leeftijd.

De Moederraad komt een paar keer per jaar bijeen om zorgverleners te adviseren en om samen na te denken over wat de doelgroep nodig heeft en welke hulp het beste is. “Een goede start en een stabiele omgeving zijn belangrijk voor elk kind, maar ze zijn niet vanzelfsprekend”, vertelt gynaecoloog Bettina Akerboom. “Voor aanstaande of jonge moeders die zelf grote uitdagingen hebben, is het veel moeilijker om hun kind het beste uitgangspunt te bieden.”

Volgens haar werkt in deze regio het verbond ‘Ketenzorg Kwetsbare Zwangeren’ al jaren samen om de groep kwetsbare zwangeren goed in beeld te krijgen en extra hulp te bieden. “Maar het kan natuurlijk altijd nog beter. En wie weet beter wat effectieve zorg voor hen is dan de ervaringsdeskundigen?”

Wisselende zorgverleners
De eerste bijeenkomst van de Moederraad heeft deze maand plaatsgevonden. “We willen eens in de paar maanden met zes à tien deelnemers bij elkaar komen, onder wie steeds enkele wisselende zorgverleners”, zegt ouderbegeleider en medisch maatschappelijk werker Patricia Claassen.

“Wij kunnen dan onze ideeën over goede zorg toetsen bij de groep die het allemaal zelf al eens heeft meegemaakt. En de moeders kunnen ons vertellen wat wij misschien over het hoofd zien vanuit onze positie.” De Moederraad wordt daarmee volgens Claassen een belangrijk instrument in het verbeteren van de ‘sociale verloskunde’, zoals de begeleiding van deze doelgroep wel wordt genoemd. “Dit aandachtsgebied wint steeds meer terrein.”

Moeder Achanty Gill is een van de eerste deelneemsters. Zij zegt: “Toen ik zwanger was onder moeilijke persoonlijke omstandigheden, sprak ik me bijna niet uit over wat ik wilde en wat ik nodig had. Ik liet het allemaal maar gebeuren en daardoor was ik een lastige persoon om te helpen. Achteraf zie ik dat dit niet goed was, maar op dat moment kon ik het niet anders.”

‘Vraag door’
Het advies dat zij in de Moederraad aan zorgverleners zal geven, is dan ook: vraag dóór. “Neem er geen genoegen mee als de zwangere of de moeder jouw vragen in het begin ontwijkt, blijf zoeken naar wat zij zelf wil.” Tegen toekomstige kwetsbare zwangeren of jonge moeders wil ze zeggen: “Spreek je uit, over wat je voelt, wat je wil.”

Lid van de Moederraad Tamara den Hartog heeft een al net zo duidelijke drijfveer: “Ik wil graag meehelpen om meer bekendheid te geven aan problemen waar alle moeders mee te maken kunnen krijgen, maar waar nog een taboe op rust. In feite is iedere zwangere en net bevallen vrouw kwetsbaar.”

Ze vervolgt: “Er gebeurt en verandert zo veel in je leven. Ook als je denkt alles op orde te hebben, kun je zoals in mijn geval door een postpartumdepressie de controle kwijtraken. Vraag snel om hulp, dat wil ik alle aanstaande moeders op het hart drukken.” Den Hartog vindt het belangrijk dat de zorg zich verder kan ontwikkelen op dit gebied. En ze hoopt door haar deelname te bereiken dat uiteindelijk meer moeders zich prettig kunnen voelen rondom zwangerschap en bevalling.

De Moederraad kan nog deelneemsters gebruiken. Wie zelf de begeleiding aan kwetsbare zwangeren heeft ondervonden of juist niet, terwijl daar wel aanleiding toe was, kan zich als kandidaat voor de Moederraad melden bij Patricia Claassen, e-mail p.claassen@asz.nl.

Dit artikel is afkomstig van onze mediapartner RTV Dordrecht.