Meer vacatures in de Drechtsteden

0
345

DRECHTSTEDEN – Het aantal vacatures in de arbeidsmarktregio Drechtsteden is afgelopen jaar gestegen en het aantal WW-uitkeringen is met ruim een derde gedaald tot 2.740. Werkgevers ervaren dat het steeds lastiger is om invulling aan hun vacatures te geven. Om de juiste kandidaten te vinden gaan zij vaak niet alleen anders werven, maar zetten ook scholing in om hun vacatures te vervullen. Het UWV en partners helpen werkgevers hierbij.

Werkgevers in de arbeidsmarktregio Drechtsteden hebben nog steeds te maken met een krappe arbeidsmarkt. In totaal verstrekte het UWV eind januari 2022 2.740 WW-uitkeringen, oftewel 33% minder dan een jaar eerder. Het aantal werkzoekenden met een kortdurende WW-uitkering (tot zes maanden) is in vergelijking met januari 2021 met 41% afgenomen tot 1.495. Bovendien zijn niet alle werkzoekenden met een WW-uitkering in gelijke mate beschikbaar. Ongeveer vier op de tien verstrekte WW-uitkeringen komt terecht bij werkzoekenden die hun uitkering combineren met een dienstverband.

Helft werkgevers zet scholing in om vacatures te vervullen
Het gaat niet alleen om een gebrek aan kandidaten: uit landelijk onderzoek in opdracht van het UWV onder ruim 3.000 werkgevers blijkt dat de opleiding, beschikbare kennis en ervaring van de kandidaten niet altijd aansluiten op de gestelde functie-eisen. In deze tijd van arbeidsmarktkrapte gaan werkgevers vaak anders werven en stellen zij vacatures langer open als mogelijke oplossingen.

Tegelijkertijd zet bijna de helft van de werkgevers scholing in als oplossing om invulling te geven aan vacatures. Een op de vijf werkgevers schoolt interne kandidaten bij om hen aansluiting te geven op de eigen vacatures. Een kwart van de werkgevers wijzigt de functie-eisen om meer sollicitanten aan te spreken. Uit het werkgeversonderzoek is gebleken dat werkgevers verwachten dat de krapte het komende jaar nog zal voortduren. Voor werkzoekenden bieden training en scholing ook wegen naar nieuwe banen.

Veel kansen in klimaatbanen
In de arbeidsmarktregio Drechtsteden is 77% van de 17.350 openstaande vacatures aan het eind van het derde kwartaal 2021 moeilijk vervulbaar. 16 van elke 100 vacatures hebben betrekking op een beroep dat nodig is bij de energietransitie. Om de klimaatdoelen in de bebouwde omgeving te kunnen realiseren zijn veel technici nodig. Ook voor de woningbouwopgave worden veel vakmensen uit de techniek en bouw gevraagd. Hierdoor ontstaan kansen voor werkzoekenden. Voorbeelden van veel voorkomende vacatures voor klimaatbanen zijn onder meer: elektriciens, installateurs, werkvoorbereiders en calculatoren bouw en installatietechniek. Het rapport Klimaatbanen in de gebouwde omgeving gaat dieper op het onderwerp in. Het UWV heeft dit rapport recent in samenwerking met SBB en de Sociaal Economische Raad opgesteld.