Raadsleden bijgepraat over kosten nieuwbouw VO-scholen

0
710

Foto: gemeente Papendrecht: Rein-Aart van Vugt
PAPENDRECHT – Tijdens een zogeheten ‘beeldvormende’ vergadering heeft de gemeenteraad zich dinsdagavond laten informeren over de financiële haalbaarheid van nieuwbouw van beide VO-scholen in Papendrecht.

Het haalbaarheidsonderzoek over de toekomstige huisvesting van het voortgezet onderwijs werd twee weken geleden gepresenteerd. De uitkomst hiervan werd toegelicht door een Rein-Aart van Vugt, een adviseur van Deloitte met veel expertise op het terrein van gemeentefinanciën.

In zijn presentatie gaf Van Vugt aan dat de financiën van de gemeente momenteel goed op orde zijn. Dit komt niet alleen door de bezuinigingsoperatie die vorig jaar is ingezet, maar ook omdat de reserves flink zijn toegenomen. De reserves zijn sinds 2014 gestegen met 42 miljoen euro. Hiervan is 22,1 miljoen euro afkomstig uit de verkoop van Eneco-aandelen.

Een groot deel van deze reserves zal nodig zijn om de nieuwbouw van de beide scholen mogelijk te maken. Er blijft dan nog 18 miljoen euro over, dat ingezet kan worden voor andere projecten.

Een grootschalige renovatie is uiteraard ook mogelijk en dit zou volgens Van Vugt ongeveer een miljoen euro per jaar schelen in de begroting. De gebouwen voldoen dan slechts aan lagere eisen en de indeling is dan niet optimaal. Bovendien moet er dan over ongeveer 25 jaar alsnog nieuwbouw gepleegd worden.

De gemeenteraad heeft in het verleden afgesproken dat:
1. de OZB niet verder mag stijgen dan de inflatie;
2. de Eneco-gelden aan heel Papendrecht tegoed moeten komen;
3. de afschrijving van gebouwen maximaal 40 jaar is.

Nieuwbouw van de beide scholen zal betekenen dat deze afspraken niet langer houdbaar zijn.

Volgens Van Vugt is de derde afspraak niet langer van belang, want bij nieuwbouw zullen de gebouwen zeker 60 jaar kunnen meegaan, dus afschrijving in 60 jaar is heel gebruikelijk. Dat is ook het geval in vrijwel alle andere gemeenten in Nederland.

De andere twee punten vormen dus nog wel een punt van discussie, waar straks de nieuwe gemeenteraad zich over zal moeten buigen.

Bron: Papendrecht.net