College evalueert afgelopen raadsperiode

0
462

PAPENDRECHT – Het college van Burgmeester en Wethouders heeft een brief geschreven aan de gemeenteraad waarin hij ‘de balans opmaakt’ van de nu bijna afgelopen raadsperiode. Het college, dat in de raad wordt gesteund door PAB, CDA en CU/SGP, is trots op wat er is gepresteerd.

Het college stelt dat er ‘maximaal is ingezet’ om zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen. Drie zaken springen er volgens de brief uit.

1. Het ombuigings- en bezuinigingsproces
“Dit proces heeft veel tijd gekost voor de gemeenteraad en het college en bepaalde budgetten zijn naar beneden bijgesteld”, geeft het college aan.

2. De Corona-pandemie
“Vanaf maart 2020 tot nu hebben de coronamaatregelen voor beperkingen gezorgd bij de uitoefening van de gemeentelijke taken, en daarnaast ook tot extra taken geleid”. Volgens het college was het “een moeilijke tijd, en tegelijk een periode waarin veel creativiteit en saamhorigheid vrij kwamen”.

3. De Transitie Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
De afgelopen jaren is de samenwerking in de Drechtsteden vernieuwd. Deze beweging heeft volgens de brief zowel bestuurlijk als ambtelijk veel tijd en aandacht gevraagd.

Het college is van mening dat veel zaken zijn opgepakt, afgerond en/of in voorbereiding genomen in samenwerking met de gemeenteraad, alle maatschappelijke partners, inwoners en bedrijven. Het hele collegeactieprogramma is geëvalueerd. Daarbij is volgens het college gebleken dat bijna alle onderwerpen opgepakt zijn. De meeste zijn afgerond, sommige zijn nog in uitvoering. Slechts een beperkt aantal onderwerpen is blijven liggen.

Het college van B&W geeft aan dat de gemeente ook veel werkzaamheden uitvoert die niet in een collegeactie-programma staan. Toch vragen sommige van die werkzaamheden veel budget en inzet van medewerkers, zo voegt men hier aan toe. Deze acties bepalen voor een groot deel het gezicht van de gemeente, zoals de werkzaamheden van de buitendienst, de publieksbalie en de onderdelen die directe producten leveren aan inwoners, bedrijven en instellingen van Papendrecht.