Einde coronasteun voor ondernemers in zicht

0
515

REGIO – Voor ondernemers, die tijdens de coronacrisis in financiële problemen kwamen, zijn er verschillende vormen van ondersteuning in het leven geroepen door het kabinet. Nu door de corona-ontwikkelingen Nederland weer ‘open’ is, komt er vanaf 1 april 2022 een einde aan de tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, de zogenaamde ‘Bbz light’ (opvolger Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)), NOW en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Op de website van de Rijksoverheid vindt u hier meer informatie over (www.rijksoverheid.nl).

Doorlopende maatregelen
Verschillende specifieke regelingen voor ondernemers blijven gelden na het eerste kwartaal van 2022. Het gaat om de evenementengarantieregelingen, de tijdelijke garantie- en kredietregelingen KKC en GO-C en de BMKB-C. De Qredits overbruggingskredieten voor bestaande ondernemers en starters lopen door tot eind juni 2022. Dat geldt ook voor de leenfaciliteiten bij Cultuur + Ondernemen en de monumentenlening van het Nationaal Restauratiefonds.

(Nog steeds) behoefte aan financiële ondersteuning?
Ondernemers die ook na 1 april 2022 verwachten nog een inkomen te hebben onder het sociaal minimum, kunnen een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (Bbz 2004). Deze regeling kan men (digitaal) aanvragen bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ), die de aanvragen namens de Sociale Dienst Drechtsteden behandelt. Alle informatie en voorwaarden zijn te vinden op www.rotterdam.nl/bbz. Daar vindt men tevens het digitale aanvraagformulier en de contactgegevens.

Ondernemersloket Drechtsteden
Wie behoefte heeft aan andere vormen van ondersteuning dan alleen financiële hulp, kan terecht bij het Ondernemersloket Drechtsteden. Peter Heijkoop, voorzitter GR Sociaal: “De gevolgen van de coronacrisis zijn voor veel ondernemers enorm. Ook al lijkt het ergste nu echt voorbij. De herstelperiode begint pas net. Het Ondernemersloket Drechtsteden kan daarbij helpen, zoals bij bijvoorbeeld met schuldhulpverlening of bij een heroriëntatie. Het is er voor zowel bestaande (zelfstandig) ondernemers als voor nieuwe bedrijven/starters.”

Men kan terecht bij het Ondernemersloket Drechtsteden ook terecht voor begeleiding/ondersteuning bij:
• Het toekomstbestendig maken van een onderneming.
• Bij- of omscholing.
• Vragen over financiële ondersteuning (Bbz).
• Geldproblemen (als gevolg van de coronacrisis).
• Het opzetten van een onderneming.
• Advies en ondersteuning bij de bedrijfsvoering.

Het Ondernemersloket Drechtsteden is een samenwerking tussen het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) en de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Op de website vindt u meer informatie (www.mijndoc.nl/ondernemersloket).