Boskalis rapporteert sterke toename omzet en winst

0
530
Foto: Boskalis

PAPENDRECHT – Boskalis heeft 2021 ondanks COVID-19 gerelateerde beperkingen goed afgesloten met een sterke toename van de omzet en het resultaat en met een goedgevulde orderportefeuille. De omzet is ten opzichte van 2020 met 17,1% toegenomen tot 2,96 miljard euro. De nettowinst bedroeg 151 miljoen euro, waar een jaar eerder sprake was van een nettoverlies van 97 miljoen euro. Er waren geen bijzondere baten of lasten in 2021.

In het segment Dredging & Inland Infra (o.a. baggeren) is de omzet met ruim 20% toegenomen ten opzichte van 2020. Deze sterke groeicijfers zijn tot stand gekomen ondanks de COVID-19 gerelateerde verstoringen door reisbeperkingen en quarantainemaatregelen in met name Zuidoost-Azië. De bezetting van de sleephopperzuigers was in het tweede halfjaar sterk, na een relatief rustig eerste halfjaar met veel vervroegd onderhoud van een aantal (middel)grote schepen. De grootste omzetbijdrage kwam van projecten in de Filipijnen, Singapore, Denemarken en van de Nederlandse markt.

Bij Offshore Energy is de omzet met 19% toegenomen. De omzetgroei kwam nagenoeg volledig voor rekening van de services activiteiten. Zowel Marine Transport & Services als Marine Survey droegen bij aan de groei, maar de grootste toename kwam voor rekening van Subsea Services, mede door de toevoeging van het eind 2020 overgenomen Rever Offshore. Over de volle breedte droegen de diverse activiteiten bij aan het goede divisieresultaat. In 2021 is de omzet van de activiteiten in offshore wind verder toegenomen. Afgelopen jaar was 46% van de divisieomzet gerelateerd aan offshore wind.

De divisie Towage & Salvage (berging) kende een goed jaar, zowel bij de havensleepactiviteiten als bij de berging. Voor velen zal 2021 bij de berging geassocieerd worden met het vlottrekken van de Ever Given in het Suezkanaal, maar daarnaast was men ook succesvol in het veiligstellen van schepen en het voorkomen van milieuschade bij tientallen andere opdrachten. Desalniettemin was 2021 bij Salvage relatief rustig qua omzet na een aantal uitzonderlijk drukke jaren. De havensleepactiviteiten hebben met een forse toename van het resultaat goed bijgedragen.

De orderportefeuille is licht toegenomen tot 5,41 miljard euro. De toename in de portefeuille vond volledig plaats bij Offshore Energy, mede als gevolg van het verwerven van een omvangrijk offshore windproject in de Verenigde Staten. Met de werken in portefeuille is een belangrijk deel van de omzet voor 2022 veiliggesteld en ligt er een solide basis voor de jaren daarna.

Peter Berdowski, CEO Boskalis: “Terugkijkend op 2021 hebben we een uitstekende prestatie neergezet. Ondanks de nog altijd knellende COVID-19 maatregelen zijn we erin geslaagd onze projecten goed uit te voeren en ook in financieel opzicht kunnen we van een succesvol jaar spreken. Onze EBITDA is flink toegenomen en we hebben bovendien een groot aantal indrukwekkende projecten aangenomen. Daarnaast is onze financiële positie ijzersterk gebleven.

2021 zal bij Salvage de annalen ingaan als het jaar van de Ever Given, het containerschip dat het Suezkanaal een kleine week blokkeerde. De berging duurde zes spannende dagen, die we daarna in een boek hebben laten vastleggen. Uiteindelijk lukte het onze collega’s, geholpen door de natuurkrachten van een afgaand springtij, om de dwarsligger vlot te trekken.”