André Stremler legt uit waarom hij uit PAB stapt; Martin Verweij reageert

0
895

PAPENDRECHT – Raadslid André Stremler is donderdagavond in het programma Praatpaal uitgebreid ingegaan op de redenen waarom hij het PAB verlaten heeft. In een telefonisch gesprek vertelde hij dat hij zich al meer dan een jaar niet echt thuis meer voelde in de partij. De door hem aangezwengelde integriteitskwestie rondom Margé van Wijngaarden was wat hem betreft de laatste druppel. Overigens wilde hij niet verder ingaan op deze zaak, omdat burgemeester Jetten hiernaar onderzoek laat doen door een externe instantie.

In een reactie stelt fractievoorzitter Martin Verweij dat Stremler zich ‘in strijd met het protocol wel eerder openbaar (heeft) geuit over deze zaak, zodat er schade aan betrokkene is aangebracht’.

Kiezersbedrog
Stremler betichtte wethouder Arno Janssen van kiezersbedrog. Hij haalde hierbij de zaak van de afvalscheiding aan, waarbij Janssen in tegenspraak met het PAB verkiezingsprogramma plotseling en zonder goed overleg een voorstel tot voorscheiding zou hebben gedaan. Dit voorstel is inmiddels met een grote meerderheid door de gemeenteraad overgenomen.

Reactie van Martin Verweij: ‘In ons verkiezingsprogramma 2018 stond dat “we gaan voor nascheiding, want dat is beter voor het milieu en goedkoper “. Na uitgebreid onderzoek en een pilot is echter gebleken dat omgekeerd inzamelen met recycletarief/diftar zeker 50 euro per jaar goedkoper uitvalt voor een gezin en bovendien een hoger milieurendement oplevert. Alleen André bleef en blijft een andere mening toegedaan.’

Stremler zei ook dat hij ooit (rond 1990) lid is geworden van het PAB vanwege de standpunten met betrekking tot het groenbeleid. Zo zou hij mede ervoor hebben gezorgd dat het Vijverpark is behouden, waarvan men destijds vond dat het ruimte zou moeten maken voor woningbouw. Nu heeft wethouder Janssen voorstellen gedaan tot bezuiniging op het groenonderhoud en ook zou hij willen bouwen in parken en grote groengebieden.

Zonnepanelen zijn bouwwerken
Reactie Martin Verweij: ‘het PAB heeft juist met een amendement (Amendement – Niet bezuinigen op kwaliteit groenonderhoud; 8 juli 2021), gesteund door andere partijen, zijn inzet voor het groen nog eens kenbaar gemaakt. Ons groenstandpunt is onveranderd. Niet bouwen in het groen. De stelling van Stremler dat we dit verkwanseld hebben met een amendement over participatie (Omgevingswet) is volledig bezijden de waarheid. Eerder is namelijk in de fractie (rond de Regionale Energiestrategie) een groenstrook van 25 meter boven de Betuwelijn/A15 als zonnegebied aangewezen, ook door de fractie. En ook fruithandel Van Os wil zijn fruitbomen overkappen met zonnepanelen. En dat laatste wil ook Stremler, die daar bijna wekelijks te vinden is. Deze zonnepanelen zijn dan wel bouwwerken in het groen en daarover is met het amendement bepaald dat dit in participatie met de omliggende bewoners of perceeleigenaren moet worden opgepakt.’

Stremler had ook kritiek op het functioneren van zijn opvolger als fractievoorzitter, Martin Verweij. Volgens Stremler is Verweij te passief en oefent hij te weinig invloed uit op het beleid van de wethouder.

Hierop reageert Verweij door te zeggen dat ‘het niet mijn stijl is om in het openbaar kritiek te uiten op mede fractieleden. Maar in dit geval moet ik toch maar iets zeggen (de heer Stremler is immers geen fractielid meer). De heer Stremler wilde mij ook als zijn opvolger. Kennelijk is hij teleurgesteld dat ik er niet voor gezorgd heb dat zijn mening over bijvoorbeeld de afvalinzameling, niet de mening van de hele fractie werd. Toen de heer Stremler nog fractievoorzitter was, kregen we vaak te horen dat we bepaalde kritische geluiden(passend bij het dualisme) niet te snel moesten laten horen i.v.m. het coalitieprogramma en ook omdat er twee wethouders van onze partij in het spel waren.’

Hoewel André Stremler al langer van plan was om nu, na 30 jaar, uit de politiek te stappen, vond hij het nodig dat kiezers nu op hoogte zouden zijn van wat er volgens hem binnen het PAB speelt. De omstandigheid dat hij zo kort voor het einde van de raadsperiode uit de partij stapt, noemt hij ’toeval’.