Qbuzz haalt landelijke Trede 2 op Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO)

0
457

REGIO – Qbuzz biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende baan. Esther van Lunteren, HR-directeur van Qbuzz: “Er zijn genoeg talentvolle mensen, die met wat extra begeleiding uitstekende OV-medewerkers kunnen worden. Het behalen van Trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is hiervan een mooie bevestiging.”

Statushouders
Het gaat bijvoorbeeld om statushouders die we ondersteunen met extra tijd en aandacht voor het leren van de Nederlandse taal. Hierdoor krijgen ze het Nederlands, voor het dagelijks leven én voor het werk op de bus, beter onder de knie. Ook besteden we met onze ‘Beroepsbegeleidende Leerweg Buschauffeur’ veel aandacht aan het opleiden van mensen die een langere of andere aanvliegroute nodig hebben vanwege het ontbreken van de juiste vooropleiding.

“We bieden deze collega’s kansen en begeleiding. Tegelijkertijd wordt een deel van onze vacatures ingevuld. Een mooi voorbeeld van een win-win situatie.” aldus Esther. Bij Qbuzz vinden we het belangrijk om aan te sluiten bij de diversiteit van de samenleving. De prestatieladder helpt ons daarbij. De komende jaren blijven we daar zo goed mogelijk invulling aan geven.

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)
PSO is een wetenschappelijk meetinstrument en keurmerk van TNO en maakt de bijdrage aan werkgelegenheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt objectief zichtbaar. De prestatieladder kent vier niveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3.