Exportkabel contract voor Boskalis

0
454

PAPENDRECHT – Boskalis heeft het contract voor de exportkabel Hollandse Kust West Beta gegund gekregen van TenneT, in consortium met Orient Cables (NBO). Het contract omvat de installatie van twee 65 kilometer lange exportkabels die het geplande 700 MW offshore windmolenpark Hollandse Kust West Beta zullen verbinden met het hoogspanningsnet van TenneT in Nederland.

Verder zal Boskalis een 9 kilometer lange 66kV interconnectorkabel installeren tussen de offshore substations Hollandse Kust West Alpha en Hollandse Kust West Beta. Boskalis voert dit contract uit samen met zijn partner NBO, die de hoogspanningskabels zal ontwerpen en leveren. De twee 220kV AC kabelcircuits zullen nabij het bestaande hoogspanningsstation in Wijk aan Zee aan land komen. De waarde van dit contract voor Boskalis wordt als “omvangrijk” beschouwd.

Munitie
Boskalis zal de binnen de groep aanwezige expertise en capaciteiten ten volle benutten voor een geïntegreerde oplossing, waaronder het ruimen van munitie van de zeebodem, geotechnisch en geofysisch onderzoek, strand- en zeebodemvoorbereidingswerkzaamheden en het leggen en begraven van de kabels. Het offshore windmolenpark Hollandse Kust West Beta zal naar verwachting in 2025 in bedrijf worden genomen.

Met dit project en via zijn opdrachtgever TenneT, bevordert Boskalis de energietransitie in Nederland door middel van de ontwikkeling van duurzame energie. Het project Hollandse Kust (West Beta) maakt deel uit van het Nederlandse nationale programma om in 2030 een reductie van 49% in CO2-uitstoot te realiseren.