Onderwijs voor Oekraïense kinderen en jongeren in Dordrecht

0
848

DORDRECHT – De bereidwilligheid om Oekraïense vluchtelingen te ondersteunen is groot, ook in het onderwijs. Op dit moment is de gemeente Dordrecht samen met de Dordtse scholen druk bezig met de voorbereiding van het onderwijs aan 4 t/m 17-jarige leerlingen die uit Oekraïne komen.

Wethouder Peter Heijkoop (onderwijs): “Met het Dordtse onderwijs pakken we de verantwoordelijkheid om Oekraïense kinderen zo snel mogelijk passend onderwijs te bieden voortvarend op. De samenwerking is erop gericht om de zorg voor de leerlingen uit dit oorlogsgebied zo goed mogelijk te regelen. Zeker omdat de verwachting is dat ze voor langere duur opvang en onderwijs nodig hebben en we er alles aan doen om ze met zo min mogelijk achterstanden weer terug te laten gaan naar hun thuisland. Daarnaast is het goede afleiding en biedt het een plek waar ze gewoon kind kunnen zijn.”

Opvang 0-4 en kleuters
Voor de jongste kinderen (0-4) wordt op de begane grond van opvanglocatie Crownpoint een speel- en verblijfsruimte ingericht. Voor zover bekend heeft Dordrecht daarmee de eerste centrale opvanglocatie met een kinderopvang. Kleuters gaan naar de scholen die het dichtste bij hun verblijfslocatie liggen. Alles wordt in overleg met hun ouders/verzorgers gedaan.

Basisschoolleerlingen
Basisschoolleerlingen worden nu opgevangen op basisschool Mondriaan. De afdeling ISK (internationale Schakelklas) neemt Oekraïense kinderen op in de bestaande groepen. Met andere basisscholen in Dordrecht voert de gemeente nu overleg over uitbreiding op andere scholen in de stad. Naar verwachting vangen ook andere basisscholen in Dordrecht op termijn Oekraïense kinderen tussen de 6-12 jaar op.

Leerlingen tussen 12 en 18 jaar
12 tot 18-jarigen gaan naar de ISK afdeling van het Stedelijk Dalton Lyceum. Deze ISK is gespecialiseerd in de opvang van anderstaligen en zorgt ervoor dat leerlingen in ongeveer twee jaar naar het reguliere onderwijs kunnen doorstromen. Of met zo min mogelijk achterstand weer terug kunnen naar het Oekraïense onderwijs. Daarnaast heeft de ISK ook expertise op het gebied van zorg voor leerlingen uit oorlogsgebieden. De Dordtse ISK heeft een regionale functie. Ook van buiten de gemeente Dordrecht komen de jongeren hier onderwijs volgen vanwege de aanwezige expertise. Verwacht wordt dat er op korte termijn ca. 200 Oekraïense leerlingen worden opgenomen. De Wereldwaag aan de Wijnstraat huisvest de komende tijd deze ISK.

Het ISK team voor Oekraïense leerlingen bestaat uit Oekraïense en Nederlandse docenten. Dit is mogelijk door de unieke samenwerking met de City Campus Dordrecht. Daarmee levert de ISK van Dalton een lesrooster wat deels voortbouwt op het Oekraïense onderwijs en ook gericht is op langer of kort verblijf in Nederland.

De Oekraïense leerlingen vallen onder de bestaande afspraken over onderwijs aan anderstalige kinderen en jongeren. Het onderwijs vindt plaats in het Oekraïens, het Nederlands en soms in het Engels, zodat leerlingen vooral al doende het Nederlands leren gebruiken en zelfredzaam worden in Nederland.

MBO onderwijs jongeren
Ook MBO onderwijs wordt onderzocht. De gemeente en ROC Da Vinci college overleggen over de mogelijkheden binnen het MBO beroepsonderwijs.

Zorgvuldige plaatsing en begeleiding
Kinderen uit oorlogsgebieden hebben trauma’s te verwerken en moeten daarnaast ook gewoon kind/puber kunnen zijn. Dat moet met expertise worden begeleid. In het geval van de crisis in de Oekraïne komt daar nog bij dat veel vaders van kinderen dagelijks deelnemen aan de strijd met alle onzekerheden die daar voor de gezinnen bijkomen. Educatie in een kleinschalige setting is daarom belangrijk, ook het extra aandacht besteden aan het verdriet dat leerlingen hebben en hen leren dit een plekje te geven. Dit vraagt om noodzakelijk maatwerk. De inschrijvingen voor het onderwijs lopen nu nog via de scholen zelf. Als de opvanglocatie Crownpoint gereed is kunnen leerlingen daar worden aangemeld.

Volwassenen en educatie
Op diverse plekken in de stad zijn veel vrijwilligers actief in Taaloefengroepen. Verwacht wordt dat ook Oekraïense volwassenen daar op termijn aan deel kunnen nemen. Veel organisaties zoals bibliotheken, kerken en buurthuizen bereiden zich nu voor op een uitbreiding van deelnemers.