Negen koninklijke onderscheidingen in Papendrecht

0
514

PAPENDRECHT – Burgemeester Annemiek Jetten heeft dinsdagmorgen bij negen Papendrechters aangebeld om hen een koninklijke onderscheiding op te spelden. Alle negen gedecoreerden werden Lid de Orde van Oranje-Nassau.

De gedecoreerden zijn:

Jan van Efferen   => diverse vrijwilligers taken, o.a. RTV Papendrecht
Dick verschoor   => Voetbalvereniging Papendrecht
Jan Bakker   => Bethlehemkerk
Riet Bakker-Hardam   => Bethlehemkerk
Theo Viveen   => Stichting Dorpsbehoud Papendrecht
Wim Stehouwer   => Mariniersmuseum en Les Chantres
Herman Nieuwstraten   => o.a. Odensehuis en Stichting Werkbank
Corina Provily-Noordhoek   => Julianakerk, PKC, Hospice De Cirkel
Jaap Romijn   =>  Muziekvereniging Excelsior

Jan van Efferen heeft in de loop der jaren voor meerdere organisaties in Papendrecht en de regio uiteenlopende vrijwilligerswerkzaamheden verricht. Met zijn creativiteit, gedrevenheid, resultaatgerichtheid, doorzettingsvermogen en dienstbaarheid voor een ieder weet hij mensen te enthousiasmeren, te inspireren en te motiveren. Niets is hem teveel. Van instructeur bij Onderwater Sportclub Dordrecht en staflid en mentor van stagiairs bij RTV Papendrecht tot penningmeester van Stichting Rond Uit Dordrecht, de organisatie die de fietsvierdaagse organiseert. Als lid van het mediateam van Big Rivers maakt hij sfeerimpressies van dit jaarlijkse festival. Als begeleider van workshops van het LeXlab aan het Da Vinci College liet hij studenten kennismaken met techniek en duurzaamheid.  Zijn grootste passie ligt op ICT-gebied. Door zijn uitgebreide kennis fungeert hij als vraagbaak en uitvoerder die complexe zaken tot een goed einde brengt. Meerdere organisaties voorziet hij van beeldmateriaal, websites en accounts of helpt hij met systematische digitalisering en archivering, waaronder de Stichting Beeldenpark Drechtoevers. De heer Van Efferen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

Dick Verschoor is sinds 1999 verbonden aan voetbal vereniging Papendrecht, waar hij diverse functies bekleedde. Eerst als vrijwilliger voor de jeugd en vervolgens als leider, jeugdcoördinator, jeugdvoorzitter, bestuurslid van de jeugdafdeling, voorzitter van de senioren elftallen en penningmeester van de vereniging. Daarnaast was hij onder meer betrokken bij de oprichting van de communicatie commissie, was hij grensrechter van A1 en leider van het derde elftal. Zijn visie als jeugdvoorzitter bestond eruit de jeugdopleiding vooral in de breedte te laten groeien. Bij zijn afscheid als jeugdvoorzitter werd hij in 2014 door de vereniging benoemd tot lid van verdienste. Door zijn financiële expertise en standvastigheid heeft hij er als penningmeester voor gezorgd dat de club aan grote financiële moeilijkheden ontkwam, financieel gezond werd en vervolgens ook de periode van coronamaatregelen goed is doorgekomen. Hierbij heeft de heer Verschoor aangetoond de meningen en stromingen in de vereniging op waarde te schatten en is hij er in geslaagd bijna elk lid hierin mee te krijgen. Met zijn pragmatische denkwijze om problemen onderling op te lossen is hij een voorbeeld voor veel vrijwilligers. Het feit dat de vereniging inmiddels weer bloeit is voor een belangrijk deel de verdienste van de heer Verschoor, die dan ook wel wordt gezien als een ‘monument binnen de vereniging’. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Jan Bakker en zijn echtgenote Riet Bakker-Hardam zijn betrokken bij de Bethlehemkerk. De heer Bakker is sinds 2004 als vrijwilliger door zijn flexibele levenshouding en liefdevolle inzet voor zijn medemensen voor iedereen aanspreekbaar en multifunctioneel inzetbaar voor onder meer onderhoud, als controleur van de collectes en de afdrachten, als chauffeur voor kerkgangers die slecht ter been zijn en als coördinator van evenementen, zoals de bazaar. Daarmee is hij voor de Bethlehemkerk van onschatbare waarde. In 2011 werd hij ook vrijwilliger bij de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. Als gids leidt hij met enorm enthousiasme bezoekers uit binnen- en buitenland rond in het molengebied en vertelt hij over het gebied, de natuur, watermanagement, Werelderfgoed Kinderdijk en de molens. De heer Bakker is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Mevrouw Bakker-Hardam is trouw lid van de Bethlehemkerk, lid van de kerkenraad en heeft een dienende taak bij de erediensten. Sinds de sluiting van de bijouteriezaak en de beddenspeciaalzaak die zij en haar man hadden, zet zij zich met enorme toewijding, daadkracht, trouw en liefde in als vrijwilligster voor de kerk. Zij wordt gezien als iemand met een groot hart en oog en oor voor andere mensen; een steunpilaar voor de kerkelijke gemeenschap en de pastorale zorg. Bij huisbezoeken waarin verdriet, blijdschap, eenzaamheid en overlijden ter sprake komen, toont zij medeleven en geeft zij bemoediging. Tijdens de periode van de coronamaatregelen kreeg haar sociale instelling nog meer waarde. Naast het luisterende oor dat zij biedt, is zij ook inzetbaar bij andere activiteiten. Onder meer samen met haar man bij de begeleiding van kerkleden met een beperking tijdens de jaarlijkse vakantieweek, bij administratieve ondersteuning en bij de organisatie van de kerkelijke bazaar. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Theo Viveen kwam in 1988 als voorman van de bestatingsploeg van de gemeente Papendrecht in contact met Stichting Dorpsbehoud Papendrecht. Samen met enkele collega’s legde hij toen in eigen tijd de bestrating met het logo van Dorpsbehoud. In 1995 werd hij bestuurslid van de stichting en beheerder van het gebouw en het fotoarchief. Verder is hij met veel enthousiasme, precisie en perfectie onder meer betrokken bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het gebouw, uithangen en binnenhalen van vlaggen tijdens feest- en herdenkingsdagen, opbouwen en afbreken van de tenten voor zomeravondconcerten, foto’s maken, sorteren en invoeren in de digitale beeldbank, verzorging van bestuursdiensten, ontwerpen van posters voor voorstellingen en bij de samenstelling van presentaties voor donateursavonden, tentoonstellingen en dergelijke. Daarnaast ontwierp hij de mozaïeken op de Markt en bij waterbushalte Noordhoek. Voor Stichting Dorpsbehoud Papendrecht is de heer Viveen van onschatbare waarde. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Wim Stehouwer verricht al ruim vijfentwintig jaar vrijwilligerswerk, de afgelopen vijftien jaar bij het Mariniersmuseum te Rotterdam. Als gastheer, rondleider en medewerker evenementen weet hij iedere bezoeker te imponeren met verhalen over de geschiedenis van het Korps Mariniers. Met veel enthousiasme en inzet heeft hij al vele bezoekersgroepen in het Mariniersmuseum rondgeleid. Zijn bijdragen zijn dan ook onmisbaar voor het museum. In de periode daarvoor, van 1996 tot 2002, was hij koorlid en bestuurslid van Interkerkelijk Koor Les Chantres. Voor het koor is hij ook een enthousiaste motivator en organisator van boekenmarkten en andere markten. Samengevat is de heer Stehouwer een vrijwilliger die zich met veel plezier en overgave inzet. Hij is een stille kracht die altijd klaarstaat voor anderen. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

Herman Nieuwstraten was gemeenteraadslid en van 2010 tot 2014 wethouder in Papendrecht. Daar voor en erna heeft hij zich altijd als vrijwilliger ingezet voor de samenleving: van kok voor mensen met een beperking, oprichter en voorzitter van organisaties tot buddy van Papendrechters en vluchtelingen. Hij wordt gezien als een man voor wie niets teveel is, met een groot doorzettingsvermogen, onuitputtelijke ideeën, vindingrijkheid, creativiteit en dienstbaarheid. Hij is altijd aanspreekbaar en betrokken bij iedereen, speciaal voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Vanaf 1970 was hij vijf jaar vrijwilliger bij de Soos in Dordrecht, vanaf 1990 was hij vijf jaar voorzitter van winkeliersvereniging Alblasserdam en vanaf 1991 was hij als bedenker zeven jaar betrokken bij het Havenfestival Alblasserdam. Vanaf 1999 was de heer Nieuwstraten zeven jaar voorzitter van de adviesraad voor gehandicapten en vanaf 2002 was hij als (mede)oprichter vijf jaar betrokken bij de infowinkel voor mensen met een beperking. Sinds 2007 helpt hij Syrische vluchtelingen in Papendrecht om mee te draaien in de maatschappij en hun weg te vinden in de wet- en regelgeving in Nederland. Daarnaast is hij buddy van verschillende gezinnen. Hij zorgt ervoor dat ze in contact komen met de juiste instellingen en helpt ze onder meer met financiële zaken en vervoer. In 2015 richtte hij Stichting Werkbank Drechtsteden op, waar werkzoekenden elkaar ontmoeten en hulp krijgen van ervaringsdeskundigen en professionals. In 2019 is de Stichting Odensehuis Papendrecht opgericht, de heer Nieuwstraten verzorgde de haalbaarheidsstudie en was de trekker van dit burgerinitiatief. Hij is nog dagelijks te vinden in het Odensehuis en is voor het bestuur van onschatbare waarde. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

Corina Provily-Noordhoek is al ruim 31 jaar actief in de Papendrechtse samenleving. Tussen 1990 en 2021 was zij drieëntwintig jaar vrijwilliger bij de Julianakerk, vanaf 1998 regelde ze bij korfbalvereniging PKC tien jaar lang de gevonden voorwerpen, vanaf 1998 was ze vijftien jaar vrijwilliger bij de Augustinusschool en van 2020 tot 2021 bij Hospice De Cirkel. Ze staat ieder jaar klaar om te collecteren voor de Hartstichting en de Nierstichting en zet ze zich in om geld in te zamelen voor de gereformeerde gemeente. Zij wordt gezien als iemand die zich kan verplaatsen in jonge en oudere kwetsbare mensen. Dat toont zij ook al jarenlang als mantelzorger voor haar ouders, een oom en een tante. Mevrouw Provily-Noordhoek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


Jaap Romijn is ruim 61 jaar lid van muziekvereniging Excelsior en zet zich al die tijd ook in als vrijwilliger. In 2014 trad hij toe tot het bestuur van de vereniging. De vereniging kan voor allerlei activiteiten rekenen op zijn inzet, betrokkenheid en enthousiasme. Naast zijn bestuurstaken zet hij zich bijvoorbeeld ook in voor gebouwenbeheer en onderhoud. Hierbij horen onder meer sloop- en bouwwerkzaamheden, verven en verlichting vervangen. Recent is onder zijn toezicht een plek voor de jeugd gerealiseerd. Naast deze werkzaamheden is hij betrokken bij de deelname van Excelsior aan de jaarlijkse vrijwilligersdag NLdoet, het op- en afbouwen van de rommelmarkt en de voorbereiding van concerten. Voor de vereniging is hij iemand om op te bouwen en waar men trots op is. Naast zijn vrijwilligerswerk voor Excelsior is de heer Romijn al jaren als chauffeur actief voor Rivas om bewoners op tijd naar verschillende plekken, zoals het zwembad in Sliedrecht, te vervoeren. Ook hielp hij als begeleider rolstoelgebonden bewoners tijdens de Rivas Vierdaagse en bestuurde hij tijdens dit evenement de ‘bezemwagen’. Verder zorgt hij als lid van de wilgenknotgroep Alblas ruim zes jaar tussen november en april twee keer per week voor behoud van de wilgen in de Alblasserwaard. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.