Update rond formatiegesprekken

0
321

PAPENDRECHT – De Papendrechtse partijen die in gesprek zijn over een beoogde nieuwe coalitie hebben naar buiten gebracht dat de formatiegesprekken in een goede en open sfeer verlopen. De partijen PAB, VVD, CDA, CU en SGP werken vanuit een lange termijnperspectief de ambities voor de aankomende periode uit.

Mede door de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen zal gewerkt moeten worden aan een grotere betrokkenheid en vertrouwen in de lokale politiek. Een van de manieren om betrokkenheid bij de politiek te verhogen, is inwoners tijdens een bestuursperiode te laten meepraten en -denken. Door hier actie op te ondernemen, hoopt men op een positieve uitwerking op de opkomst bij de volgende verkiezingen. Om die reden betrekt men ook de samenleving direct vanaf het begin van de bestuursperiode.

Het voornemen van de beoogde coalitie is om de gehele gemeenteraad in een nader te bepalen vorm te betrekken bij onderwerpen. Daarom presenteert deze coalitie geen dichtgetimmerd akkoord. In de nieuwe bestuursperiode hebben de formerende partijen een meer open samenwerking voor ogen. Om dit te symboliseren, spreken zij niet van een ‘coalitieakkoord’, maar van een ‘bestuursakkoord’.

Er wordt naar gestreefd om uiterlijk eind mei tot een akkoord te komen.