CAOP stelt Margré van Wijngaarden in het gelijk

0
553

Foto: Hans Hulswit
PAPENDRECHT – In een persbericht stelt fractievoorzitter van het PAB Martin Verweij dat Margré van Wijngaarden in de zaak van de vermeende belangenverstrengeling bij de woordvoering over de locatie van de garage Van Wijngaarden op alle punten in het gelijk is gesteld. Dit zou blijken uit het oordeel van het CAOP (Centrum Arbeidsverhoudingen OverheidsPersoneel).

Dit betekent volgens Verweij dat zij zonder bezwaar de woordvoering heeft kunnen doen als raadslid rond het bestemmingsplan van de Van Wijngaardenlocatie, zoals zij dat ook altijd al bij dergelijke projecten in de afgelopen jaren namens het PAB heeft gedaan.

Mr J.M. (Hans) Groot, Senior adviseur en Project manager Steunpunt Integriteitonderzoek Politieke Ambtsdragers ziet dan ook geen reden voor het opstarten van een nader integriteitsonderzoek en constateert onder andere dat Margré persoonlijk geen enkel belang heeft bij het genomen besluit. Een besluit dat overigens met 19 stemmen voor en 2 tegen is aangenomen.

De heer Groot voegt daar nog aan toe: “Misschien is het zinvol om de raadsleden op te roepen om in de toekomst ook de burgemeester op voorhand te informeren over dit soort dilemma’s en verdenkingen, het protocol voor meldingen te hanteren en voorts niet lichtvaardig de vertrouwelijkheid van een melding te doorbreken.”

Dat laatste is volgens Verweij wat André Stremler niet heeft gedaan. “Door zijn handelswijze (achter de rug van mevrouw Van Wijngaarden om en vlak voor de verkiezingen) is doelbewust geprobeerd het PAB en vooral Margré van Wijngaarden te beschadigen. Dit kan dan ook niet zonder gevolgen blijven.” Verweij voegt daar nog aan toe: “er zal in ieder geval aangifte worden gedaan wegens smaad en laster”.