Prognose voor Drechtsteden: meer banen in 2022

0
559

REGIO – UWV verwacht dat de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Drechtsteden in 2022 verder herstelt na de coronacrisis. Vooral in de uitzendbranche en de horeca ontstaat werkgelegenheid. De economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne, inflatie en dalende koopkracht zorgen echter voor toenemende onzekerheid. Hierdoor neemt naar verwachting de banengroei in 2023 af. Dit blijkt uit de UWV Arbeidsmarktprognose 2022 – 2023.

“Op dit moment gaat het nog goed met de economie en maken we ons zorgen over de grote personeelstekorten, materiaaltekorten en hoge energieprijzen. En naarmate de oorlog in Oekraïne langer duurt gaan we dit wel meer merken in onze economie en op den duur ook op de arbeidsmarkt. De prognose die wij nu hebben is positief, maar door de economische ontwikkelingen als inflatie, minder koopkracht en dalend consumentenvertrouwen, is elke prognose nu met veel onzekerheid omgeven”, aldus arbeidsmarktadviseur UWV Willem Schrijver.

Vooruitzichten korte termijn goed
Dit jaar zal er nog niet veel veranderen op de arbeidsmarkt. De vooruitzichten voor de economie en de arbeidsmarkt zijn op korte termijn gunstig. De werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Drechtsteden herstelt verder, nadat deze in 2021 alweer op het niveau van voor de coronacrisis was gekomen. In de jaren 2022 en 2023 groeit het aantal banen van werknemers door met 2.600 (1,9%) en komt uit op 139.800. Deze groei wordt voor een belangrijk deel in 2022 gerealiseerd. Vanaf 2023 komen we in een periode van onzekerheid terecht. Voor 2023 wordt nu nog een kleine groei verwacht, maar of dit gaat uitkomen is hoogst onzeker.

Banengroei in meeste sectoren
Volgens de prognoses neemt tussen 2021 en 2023 in de meeste sectoren de werkgelegenheid toe. In de arbeidsmarktregio Drechtsteden groeit vooral het aantal banen van werknemers in de uitzendbranche, horeca, specialistische zakelijke diensten, de ICT en de zorg. De uitzendbranche werd hard getroffen door de coronacrisis, maar maakt nu weer een sterke groei door. Ditzelfde geldt voor de horeca, alleen is de verwachting niet dat het aantal banen in deze sector eind 2023 weer op het niveau zal zijn van voor de coronacrisis. Door de toenemende zorgvraag en vergrijzing zal ook het aantal banen in de zorg en welzijn de komende tijd toenemen.

Krimp in industrie en detailhandel
Niet in alle sectoren groeit de werkgelegenheid. In sectoren als vervoer en opslag, industrie en detailhandel neemt het aantal banen van werknemers af in de jaren 2022 en 2023. Verdergaande automatisering en digitalisering zorgen ervoor dat minder werknemers nodig zijn voor de groeiende productie. Vooral in de detailhandel blijft de werkgelegenheid achter bij de productie die steeds meer via online verkopen wordt gerealiseerd. Ook zien we de eerste effecten van de onzekerheid over de economie. Zo is de industrie conjunctuurgevoelig en afhankelijk van internationale ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne. Door de oorlog raken internationale ketens van productie en transport verstoord en zijn er grondstoftekorten. Door deze factoren zal de werkgelegenheid in de industrie ook afnemen de komende periode.