Portefeuilleverdeling nieuwe wethouders

0
536
Presentatie bestuursakkoord

PAPENDRECHT – De verdeling van de portefeuilles onder de kandidaat-wethouders is als volgt:

Arno Janssen (PAB): ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, duurzaamheid, verkeer en vervoer

Sophia de Keizer (VVD): financiën, economie, bedrijvenloket en communicatie

Jan Dirk van der Borg (CDA): sport en cultuur, jeugdzorg, groen, recreatie, digitalisering en regio

Jaco van Erk (CU): sociaal domein inclusief samenkracht en burgerparticipatie (sociale duurzaamheid)

Arjan Kosten (SGP): onderwijs, begraafplaats, participatie, volksgezondheid, milieu en afval

Het bestuursakkoord en de benoeming van de beoogde wethouders staat op de agenda van de raadsvergadering van 9 juni a.s. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis bij te wonen. Wie het liever vanuit huis volgt, kan de link naar live-uitzending vinden via de raadswebsite: raad.papendrecht.nl

Op de foto van links naar rechts: Arno Janssen – Sophia de Keizer – Jaco van Erk – Arjan Kosten – Jan Dirk van der Borg