Portefeuilleverdeling college van B&W vastgesteld

0
849

Foto: aangeleverd

PAPENDRECHT – Donderdag 9 juni is het bestuursakkoord ‘Samen maken we Papendrecht’ besproken in de gemeenteraad en zijn de vijf nieuwe wethouders benoemd en vervolgens geïnstalleerd.

Het college bestaat uit waarnemend burgemeester Annemiek Jetten en de wethouders Arno Janssen, Sophia de Keizer, Jan Dirk van der Borg, Jaco van Erk en Arjan Kosten. Zij worden ambtelijk ondersteund door gemeentesecretaris Joost Ansems. Elke wethouder heeft net als de burgemeester verschillende beleidsterreinen waarvoor hij of zij verantwoordelijk is.

De portefeuilleverdeling is als volgt:
Annemiek Jetten: Openbare orde & Veiligheid, Representatie, Bestuur & Organisatie;
Arno Janssen: Ruimtelijke ordening, Bouwen & wonen, Omgevingswet, Duurzaamheid, Verkeer, Vervoer & Waterstaat, Burgerzaken en Coördinatie vluchtelingenopvang;
Sophia de Keizer: Financiën inclusief grondexploitaties, Economie inclusief bedrijvenloket en Communicatie;
Jan Dirk van der Borg: Sport, Recreatie & Cultuur inclusief groenbeheer, Jeugdzorg, Drechtsteden en samenwerkingsagenda , Digitalisering en ict;
Jaco van Erk: Sociaal domein, inclusief samenkracht en burgerparticipatie (Sociale duurzaamheid);
Arjan Kosten: Onderwijs, Volksgezondheid & Milieu inclusief afval, Beheer begraafplaats, Participatie en bestuurlijke vernieuwing.

Burgemeester Annemiek Jetten: “Ik kijk uit naar de samenwerking met deze nieuwe club mensen. Samen gaan we er een mooie tijd van maken en ons best doen om van Papendrecht een nog fijnere plek te maken om te wonen, leven en werken.”