Bijeenkomst over zorgwetten

0
343

DRECHTSTEDEN – Als je zorg of begeleiding in wilt zetten, kun je soms met de verschillende zorgwetten door de bomen het bos niet meer zien. Iedereen die onbetaald voor iemand zorgt, is welkom bij de themabijeenkomst over zorgwetten op woensdagavond 6 juli van 19.30 tot 21.30 uur bij het Vivera Sociaal Wijkteam, Langeweg 340 in Zwijndrecht. Inloop vanaf 19.15 uur. Ook zorgontvangers en professionals zijn welkom.

Sinds 2015 vormen vier wetten het Nederlandse zorgstelsel: De Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. Het stelsel zorgt ervoor dat iedereen de zorg en ondersteuning kan krijgen die nodig is. Voor veel mensen is het niet altijd duidelijk waar en bij wie zij terecht kunnen als zij zorg en ondersteuning willen regelen.

Tijdens deze avond willen wij belangstellenden wegwijs maken in deze verschillende zorgwetten en krijgt men meer te weten over onder andere Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (PGB). Eveline van Hekezen (Wmo-consulent) en Caroline Lanser (consulent MEEVivenz) zullen deze avond informatie geven en vragen beantwoorden. Deelname is gratis. Wie meer informatie wil of zich wil aanmelden, kan mailen of bellen naar MEE Mantelzorg: info@meemantelzorg.nl of 078-2063202.