Gemeenteraad: supermarkten iedere zondag open, maar van 12 tot 16 uur

0
641
Archieffoto: Hans Hulswit

Foto: Hans Hulswit
PAPENDRECHT – De gemeenteraad heeft dinsdagavond besloten dat levensmiddelenwinkels en bouwmarkten voortaan iedere zondag open mogen zijn van 12 tot 16 uur. Het initiatiefvoorstel van de VVD werd aangenomen met 13 tegen 7 stemmen. SGP, ChristenUnie en Onafhankelijk Papendrecht stemden tegen. Drie raadsleden waren afwezig, onder wie Chris Grimmius, het raadslid voor GroenLinks.

Amendementen
Twee amendementen, beide van D66 en PvdA, die bepleitten dat de winkels iedere zondag open zouden kunnen van 12 tot 18 uur haalden het niet. Het eerste amendement stelde dat alle winkels open mochten van 12 tot 18 uur. Dit werd verworpen met 9 tegen 11 stemmen. Tegen stemden SGP, ChristenUnie, PAB en CDA. Het zelfde gebeurde bij het tweede amendement, dat openstelling inhield voor levensmiddelenwinkels en bouwmarkten van 12 tot 18 uur. Dezelfde partijen stemden opnieuw tegen: SGP, ChristenUnie, PAB en CDA.

Aan de stemmingen was een stevige discussie voorafgegaan. De indiener van het initiatiefvoorstel, Dirk Stouthart, fractievoorzitter van de VVD, gaf aan dat het voorstel een compromis was en het maximaal haalbare.

Trijntje van Es (D66) noemde het VVD-voorstel een segregatievoorstel. Volgens haar was het de bedoeling dat kerkgangers en winkelend publiek elkaar niet tegen zouden komen. Een dergelijk argument zou in gesprekken met supermarktmanagers zijn genoemd. Van Es pleitte voor de vrije keuze van iedereen. “Vrije mensen gaan zelf over wat zij doen op zondag, of op welke dag dan ook”, zo stelde zij.

Weerzinwekkend
Derya Karso (PvdA) stelde dat het onjuist zou zijn als winkeltijden in Papendrecht zouden worden bepaald door de tijden waarop er kerkdiensten worden gehouden. Zij noemde dit “weerzinwekkend” en volgens haar ging het hier om “fundamentele vrijheden”.

Leon van den Dool (CDA) zag het anders. Volgens hem paste het VVD-voorstel bij Papendrecht. Van den Dool haalde cijfers aan van Google, waaruit zou blijken dat op zondag slechts 10 tot 20% naar winkels zou gaan ten opzichte van het aantal winkelende personen op zaterdag, met een concentratie van bezoek tussen 12 en 14 uur. Ook pleitte de CDA-fractievoorzitter tegen de 24-uurs economie.

Karel Spitsbaard (OP) liet weten tegen het VVD-voorstel te zijn, maar de amendementen te zullen steunen. Hij noemde de zondagsrust als argument. Uit gerechtelijke uitspraken zou blijken dat kerkklokken deze zondagsrust verstoren door geluid met meer dan 80dB voort te brengen. Spitsbaard haalde een onderzoek aan van het Onderzoekcentrum Drechtsteden, waaruit is gebleken dat bijna 70% van de Papendrechters voor openstelling op elke zondag is.

Water bij de wijn
Martin Verweij (PAB) stelde dat iedereen water bij de wijn zal moeten doen. Ook intern in de fractie hadden mensen “hier en daar” wat water bij de wijn gedaan en daarom steunde het PAB het VVD-initiatief. “In wezen is dit zelfs een verruiming ten opzichte van de eerste en de derde zondag”, concludeerde Verweij. Ook haalde hij de overlast van bezorgdiensten aan die van buiten Papendrecht door de wijken rijden, als winkels helemaal gesloten zouden blijven. “Wij kiezen in feite voor het minst nadelige”, zo besloot Verweij.

Ardjan Boersma (SGP) zag zondagsrust als een geschenk. “Dit is altijd en voor iedereen goed”, stelde hij. Hij kondigde aan het voorstel van de VVD en de amendementen niet te zullen steunen.

Anita Stigter (CU) wilde iedereen respecteren en niemand “de wet opleggen”, maar gezien het belang dat de CU hecht aan de zondagsrust zou de partij het VVD-voorstel en de amendementen ook niet steunen.

Na een tweede termijn besloten D66 en PvdA het VVD-voorstel toch te steunen, nadat hun amendementen waren verworpen. OP bleef bij de laatste stemming op zijn standpunt staan en stemde dus tegen het VVD-voorstel.