Gemeenteraad overhandigt profielschets nieuwe burgemeester

0
317

Foto: aangeleverd
PAPENDRECHT – De gemeenteraad heeft dinsdagavond in een speciale vergadering de profielschets voor een nieuw te benoemen burgemeester overhandigd aan Jaap Smit, Commissaris van de Koning (CvK) van Zuid-Holland.

Smit legde uit hoe de procedure voor de benoeming zal verlopen. Op 11 juli verschijnt de advertentie in onder meer de Staatscourant en in de weken daarna zal hij een selectie maken uit de binnengekomen brieven. Die selectie wordt, na overleg, aangeboden aan de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad.

Tweevoudige voordracht
Hierop volgen (normaal gesproken) twee gespreksrondes met kandidaten. De CvK is daar niet bij aanwezig. Uitkomst van alle gesprekken zal zijn een tweevoudige voordracht, waarbij de gemeenteraad een voorkeur mag aangeven. Uiteindelijk wordt een burgemeester benoemd door de Minister van Binnenlandse Zaken. De installatie van de nieuwe burgemeester staat gepland voor 15 februari 2023.

Nadat de vertrouwenscommissie bij acclamatie was benoemd, stelde de CvK nog een aantal vragen via Leon van den Dool, de voorzitter van de vertrouwenscommissie, die overigens bestaat uit alle fractievoorzitters. In de antwoorden kwamen de belangrijkste punten uit de profielschets aan de orde.

Weinig opzienbarend
Deze waren weinig opzienbarend. Een burgemeester moet boegbeeld van de gemeente zijn, zowel naar binnen als naar buiten. Hij/zij zorgt als verbindende schakel voor een ‘soepel samenspel tussen raad, college, griffie en ambtelijke organisatie’. Een burgemeester heeft in principe twee portefeuilles: openbare orde en veiligheid en integriteit.

“Onze burgemeester staat midden in de samenleving en weet wat er speel,” zo stelt het document. “U bent een toegankelijke en zichtbare burgemeester die in goed contact staat met alle inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. U bent authentiek, opgewekt en heeft gevoel voor humor.” Smit merkte daarbij op dat hij in de ze profielschets “voor de eerste keer het woord ‘lol’ tegenkwam”, hetgeen tot enige hilariteit leidde.

Bij het opstellen van de profielschets was onder meer gebruik gemaakt van een vragenlijst die bewoners konden invullen. Daar was door 425 personen op gereageerd. Hierbij viel op dat openbare orde en veiligheid vaak werd genoemd.